22 czerwca 1941 roku atak wojsk niemieckich wyprzedzał zaledwie o kilka tygodni atak sił radzieckich na III Rzeszę..

 Wiktor Suworow:

 

Pisarz i historyk, w młodości oficer Armii Czerwonej i GRU.

Jest popularyzatorem teorii o wiodącej roli Związku Sowieckiego w rozpoczęciu II wojny światowej oraz prewencyjnego charakteru niemieckiego ataku na ZSRR 22 czerwca 1941 roku.

[...więcej - Wikipedia...]

Teoria Suworowa w skrócie: Ostatnia Republika