Rosyjska Narodowa Armia Wyzwoleńcza, RONA (ros. Русская Освободительная Народная Армия, РОНА). Dowódca Bronisław Kaminski, syn Polaka i Niemki. RONA brała udział w pacyfikacji Powstania Warszawskiego. Podczas Powstania poniosła duże straty. Część żołnierzy wcielono nastepnie do ROA - armii generała Własowa. Propaganda komunistyczna próbowała zbrodniami RONA obciążyć generała Własowa, który nie miał nic wspólnego z jej działalnością podczas powstania.

 

Artykuł na IOH - Inne Oblicza Historii

[Więcej na wikipedii]