Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

1941-22 czerwca, Aleksander Niekricz

 Od autora:

Prawda [o 22 czerwca 1941r] jest tylko jedna. Powiedziała o tym z surową otwartością narodowi radzieckiemu Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, potępiając na swym XX i XXII Zjeździe poważne błędy, zrodzone przez kult jednostki - Stalina

A. Niekricz, 1941 - 22 czerwca.

 

Konflikt zbrojny z Finlandią, analiza stanu sił zbrojnych ujawniły poważne niedociągnięcia w przygotowaniu kadry dowódców. Odnosiło się to szczególnie do piechoty gdzie na dzień 1 maja 1940r. brakowało 1/5 dowódców. Stwierdzono, że coroczne promocje szkół wojskowych nie zapewniają koniecznych rezerw. Przygotowanie ich było na niskim poziomie. Okazało się, iż na szczeblu pluton-kompania do 68% ma za sobą zaledwie krótkoterminowe, pięciomiesięczne przeszkolenie na kursach chorążych.
  Represje, które Stalin zastosował wobec dowódców Armii Czerwonej, jeszcze bardziej pogorszyły sytuacje na odcinku kadry dowódczej. Jedną z pierwszych ofiar był attache wojskowy Związku Radzieckiego w Londynie, W. Putna, oszczerczo oskarżony o konspiracyjną, kontrewolucyjną działalność trockistowską. Na otwartym procesie "antyradzieckiego ośrodka radzieckiego" w styczniu 1937r. wymieniono nazwisko marszałka Związku  Radzieckiego M.Tuchaczewskiego. [..]
Marszałek Tuchaczewski pozostał na swoim stanowisku, ale jego los był już wówczas faktycznie przesądzony


A. Niekricz, 1941 - 22 czerwca.