Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

22 czerwca 1941, Mark Sołonin

Opis oficjalny:

Nowa, rewolucyjna interpretacja wydarzeń obejmujących pierwsze tygodnie wojny niemiecko-radzieckiej. Autor pasjonująco opisuje starcia wielkich jednostek pancernych, analizuje początkowy okres walk na froncie wschodnim i daje zupełnie nową odpowiedź na pytanie jakie były przyczyny niepowodzeń Armii Czerwonej. Decydującą rolę przypisuje masowym dezercjom i panicznej ucieczce czerwonoarmistów, co czyni go obiektem gwałtownego ataku "obrońców chwały radzieckiego oręża", dla których jedynym możliwym do przyjęcia wyjaśnieniem jest wersja o "zaskoczeniu", "przewadze w uzbrojeniu" itd. Najbardziej przełomowa książka na temat początków wielkiej wojny ojczyźnianej od czasu Lodołamacza Wiktora Suworowa.

 Wiktor Suworow błędnie interpretuje wydarzenia rozgrywające się 22 czerwca 1941 roku.

W czerwcu 1941 roku Armia Czerwona rozpoczeła rozwiniecie sił do ataku na III Rzeszę. Atak nastąpiłby w ciagu kilku tygodni po 22 czerwca. Jednak armia ta była pozbawiona woli walki  i dowódców którzy zostali wymordowani przez Stalina.