Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

99 dywizja piechoty

W okresie od 25 do 27 września [1940r] ćwiczenia inspekcyjne odbyły się w 99 dywizji. Dywizja ta wykazała się świetnymi wynikami, za co nagrodzono ją Czerwonym Sztandarem. Artyleria dywizyjna została wyróżniona przechodnim Czerwonym Sztandarem Artylarii Armii Czerwonej.

Gieorgij Żukow, Wspomnienia i Refleksje

 

Około południa bez specjalnych przygód dotarliśmy do Przemysla. Kierowca, który bywał tu już przedtem, zawiózł naz wprost do sztabu 99 dywizji. Jej dowódcy nie zastaliśmy - powiedziano nam, ze wyjechał do oddziałów, i zaprowadzono do szefa sztabu. Pułkownik S.Gorochow, gdy dowiedział się, że jesteśmy wprost z drogi, uprzejmie zaprosił nas do kasyna.

Po obiedzie udzielił informacji o dywizji.

Iwan Bagramian, Taki był początek wojny

U Bagramiana następuje następnie dwustronicowy opis 99 dywizji, mnóstwo pozytywnych opini. Całość kończy się następująco:

Czy nie na tych to placach ćwiczeń wykuwali swą przyszłą wielką sławę żołnierze 99 dywizji piechoty, żołnierze, o wytrwałości których w lecie 1941 roku powstaną legendy?

Równie pocieszające wrażenie odnieśliśmy z wizyty w innych pułkach. Tak, od ludzi tej dywizji można się było czegoś nauczyć.

Iwan Bagramian, Taki był początek wojny

Wymienieni są szef sztabu 99 dywizji, dowódcy pułków. Tylko dowódcy kontrolowanej dywizji Bagramian nie spotkał (!). Zresztą podobnie postępują inni dowódcy w swoich wspomnieniach. 99 dywizja była wyjątkowa, ale jej dowódcy nikt nie wspomina.

zobacz także: Własow, Andriej 


Poprzednia strona: 0-9
Następna strona: 197 Kijowska Dywizja Piechoty