Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Anfiłow Wiktor

"Historyk" radziecki. Najbardziej znany "badacz" początkowego okresu wojny.

(Oczywiście "początkowy okres wojny" to czerwiec 1941 roku. We wrześniu 1939 roku i zimą 1939-1940 nie było wojny, tylko "wyzwolenie mas pracujących").

Autor książki "Krach Blitzkreiegu". W ksiażce tej umieścił wiele kłamstw na temat przygotowań niemieckich i radzieckich do zbliżającej się konfrontacji. Kłamstwa te przez wiele lat były solidnym fundamentem propagandy radzieckiej.

Najbardziej znane i najczęściej powtarzane kłamstwo dotyczy niemieckich czołgów ciężkich, które masowo zaatakowały Związek Radziecki w 1941 roku.

 Zgrupowanie nieprzyjacielskie przeznaczone do napaści na ZSRR liczyły ogółem 181 dywizji i 18 brygad, wyposażone były w ok 4 tys. czołgów i dział pancernych (w tym 2800 czołgów ciężkich i średnich)..

[..]

 Prócz tego do wojsk napływało nowe uzbrojenie... Jako przestarzałe (..) wycofane zostały z użycia niemal całkowicie czołgi P I i P II oraz wszystkie czołgi 35 tonowe [minimalna waga czołgu P III wynosiła 38 ton - W.A.]. Czołgi typu P III wyposażono w armatę 50 mm (w miejsce armaty 37 mm)

Wiktor Anfiłow, Krach Blitzkriegu

Jak widać w dwóch akapitach Anfiow nie dość, że podał liczbę "czołgów ciężkich i średnich" to jeszcze podał ich typ P III - w wersji 35 tonowej i 38 tonowej.

Dzięki temu zabiegowi czołg średni Panzer III awansował do kategorii "czołgów ciężkich". Do tej samej kategorii awansowały czeskie czołgi lekkie 35(t) i 38(t).  Były to czołgi o masie ok 10 ton, a (t) w nazwie oznaczło kraj pochodzenia (Czechosłowacja, po niemiecku: Tschechoslowakei). Masa czołgu Panzer III została pomnożona 2 razy, a czołgów czechosłowackich ponad 3 razy.

Inne znane kłamsto Anfiłowa dotyczyło przeprowadzenia w styczniu 1941 roku strategicznych gier obronnych, w których brało udział dowództwo Armii Czerwonej


Poprzednia strona: Analogia
Następna strona: Apanasienko