Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Apanasienko

Genarał radziecki.
Głównodowodzący Frontem Dalekowschodnim w pierwszym okresie wojny z Niemcami.
Według Suworowa wzór cnót wszelakich. Opisywany w "Oczyszczeniu" jako dobry organizator, dbający o wojsko oraz o stan środków transportu (drogi).
Przeciwstawiany Bluchterowi, po którym przejął dowodzenie na Dalekim Wschodzie.
Po otrzymaniu rozkazów o przerzucie jego wojsk na zachód, zaczął z własnej incjatywy organizowac nowe jednostki w miejsce wysyłanych.
Potrafił się przeciwstawić Stalinowi gdy ten zażądał od niego oddania wyposażenia, którego brakowało na Dalekim Wschodzie (działa przeciwpancerne)

 


Poprzednia strona: Anfiłow Wiktor
Następna strona: Aviamotomechanizacja