Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Armia Czerwona w przededniu najcięższej próby

Opis oficjalny: 

   Publikacja przedstawia materiały, których brakowało w dyskusji o początku konfliktu zbrojnego między ZSRR a III Rzeszą. Z dokumentów, przetłumaczonych z rosyjskich archiwaliów, możemy dowiedzieć się,jak działała Armia Czerwona, poznać jej taktykę i strategię, zalety i wady wszystko z punktu widzenia osób najlepiej zorientowanych, czyli dowódców. Wniosek, jaki wyciągnięto z działań w Japonii, przeciw Polsce i podczas zajmowania państw bałtyckich, obarcza czystki w szeregach kadry dowódczej winą za niedostateczną biegłość w sztuce wojennej wojsk radzieckich.

 

 

Zobacz ksiażkę:  Armia Czerwona w latach 1940-1941

Zobacz także: Narada dowództwa ACz - grudzień 1940  , Referat Żukowa

 


Poprzednia strona: Opracowania współczesne
Następna strona: Armia Czerwona w latach 1940-1941