Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Cele szkoleniowe - artyleria

Mowa końcowa Marszałka Związku Sowieckiego S.K. Timoszenki.
Fragmenty rozdziału III: Zadania wyszkolenia bojowego wojsk Armii Czerwonej na 1941 rok szkolny.

Spotkanie wyższych dowódców radzieckich, grudzień 1940

Na podstawie książki:Armia Czerwona w latach 1940-1941

Artyleria

   1. Doświadczenia ostatnich wojen potwierdzają, że artyleria we współczesnej walce tak jak wcześniej odgrywa rolę głównej siły przełamania i uderzeniowej piechoty.
Nasza artyleria, mając wszystkie niezbędne kalibry i potrzebną mobilność, jest powołana do odegrania w walce ważniejszej roli. Swoim ogniem powinna ona otwierać drogę piechocie i czołgom i wspólnie z nimi decydować o sukcesie walki.
Doświadczenie przełamania współczesnej silnie umocnionej linii Mannerheima pokazało znaczenie zmasowanego ognia artylerii do obszaru (płoszczadiam) i dokładnego strzelania artylerii z umiejętnym użyciem specjalnych rodzajów pocisków.
Nasza kadra dowódcza artylerii powinna czujnie śledzić wszystkie nowości na Zachodzie i wyciągać dla siebie wszystko [co] pożyteczne.

   2. Analizując sprawy użycia artylerii w ostatnich wojnach, dochodzę do wniosku, że przygotowanie bojowe artylerii Armii Czerwonej należy prowadzić na następujących zasadach:

- prowadzenie scentralizowanego, kierowanego zmasowanego ognia dużych mas artylerii.

- współdziałanie dużych mas artylerii z piechotą, czołgami, lotnictwem nie tylko na zasadzie podziału zadań, ale i na zasadzie wspólnego wykonania jednego zadania (co szczególnie trudne)

- prowadzenie złożonych rodzajów strzelań : na podstawie danych topograficznych [wg mapy], w warunkach nocnych, odbitkowych itd.

 

 


Poprzednia strona: C-D
Następna strona: Cele szkoleniowe - konnica