Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Gry wojenne w Kijowskim SOW

O tym jak w Kijowskim Specjalnym Okręgu Wojskowym dowódców szkolono...

[początek 1941 roku] Studiuję dokumenty dotyczące bojowego wyszkolenia wojsk oraz kształacenia w zakresie dowodzenia kadry dowódczej. W najbliższych miesiacach mamy przygotować i przeprowadzić ćwiczenia dowódczo-sztabowe w ramach Frontu. Tematem ma być operacja zaczepna. Najpierw wykłady i referaty, później praktyczne zajęcia operacyjno-taktyczne i ćwiczenia na szczeblu dywizji, korpusu, armii. W drugiej połowie lata mamy przejść do studiowania problemów prowadzenia obrony. To, że będziemy ją rozpatrywali póżniej, nikogo nie dziwiło - przecież natarcie zawsze uważano za zasadniczy sposób prowadzenia działań bojowych przez Armię Czerwoną.

Iwan Bagramian, Tak zaczynała się wojna.

Kilka stron dalej Bagramian tak opisuje te ćwiczenia:

Następnego dnia z rana zaczęły się grupowe ćwiczenia na mapach. Z dowódcami armii, dowódcami poszczególnych rodzajów wojsk okręgu i ich szefami sztabów zajęcia prowadził sam Żukow, z dowódcami korpusów i ich szefami sztabów - generał Purkajew, a z dowódcami dywizji, komendantami rejonów umocnionych i komendantami szkół - zastępca szefa sztabu okręgu do spraw mobilizacyjnych, generał lejntnant G. Maładin i ja.

Zajęcia zbiorowe trwały pięć dni. Wątpie, czy dla Czytelnika będzie obecnie interesujące szczegółowe opowiadanie o tym, jak przebiegały i jakie problemy na nich omawialiśmy. Powiem tylko, że ćwiczenie było zorganizowane bardzo ciekawie i dostarczyło wielu tematów do rozmyślań.

Iwan Bagramian, Tak zaczynała się wojna.

Dla Czytelnika będzie to bardzo ciekawe, niestety dokumenty te są do dzisiaj utajnione.

A należy pamiętać, ze prowadzący zajęcia z dowódcami armii "sam Żukow" kilka dni wcześniej grał w Moskwie w takie oto gry: Gra operacyjno-strategiczna. 2-6 stycznia 1941 , Gra operacyjno-strategiczna. 8-11 stycznia 1941

forum: Gry wojenne


Poprzednia strona: GRU
Następna strona: Hiszpański korpus desantowy