Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Data urodzenia

W swoich książkach Wiktor Suworow podaje liczne odniesienia do swoich własnych przeżyć i doswiadczeń w Armii Czerwonej i w GRU.

Choćby cytat o XXII zjeździe KPZR:

"Gdy obradował XXII zjazd, nasz batalion był w Moskwie. Przygotowywaliśmy się do defilady wojskowej."

W Żołnierzach Wolności Suworow opisuje jak dowodził kompanią wysłaną do Czechosłowacji.

Tak zaczęło się moje wojskowe życie. Przemierzyłem wzdłuż i wszerz największe radzieckie poligony, uczestniczyłem w wielkich manewrach, w 1967 roku zostałem oficerem. Służyłem w 287. Nowogrodzko-Wołyńskiej Dywizji Szkolnej Piechoty Zmotoryzowanej Kijowskiego Okręgu Wojskowego. Podczas wydarzeń w Czechosłowacji dowodziłem kompanią 24. Żelaznej Samarsko-Ulja-nowskiej Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej.

 

Z drugiej strony wiekszośc źródeł podaje datę urodzenia 20 kwietnia 1947 w ZSRR na Ukrainie.

Czyli jako kadet służył w Moskwie 1961r (w wieku 14,5 lat) a jako oficer w 1968 roku (21lat!!) dowodził kompanią w Czechosłowacji.

Możliwe są 3 interpretacje:

- W rzeczywistości S. jest kilka lat starszy.

- S. trafił do wojska w wieku lat 14 (mało prawdopodobne).

- Wszystkie wątki "autobiograficzne" są fałszywe - zmyślone na potrzeby książek

Niech każdy wybierze opcję, która mu najbardziej pasuje :)


Poprzednia strona: Kontrowersje
Następna strona: Linia Mołotowa - Rezun kłamie