Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Dyrektywa ludowego komisarza obrony nr 2

Do Rad Wojennych LOW, NadbOW, ZachOW, KOW, WydOW Kopia dla lud. kom. mar. wojen.

22 czerwca 1941 roku o godzinie 04.00 niemieckie lotnictwo bez żadnego powodu dokonało nalotów na nasze lotniska i miasta wzdłuż granicy zachodniej i zbombardowało je.
Jednocześnie wojska niemieckie w różnych miejscach otworzyły ogień artyleryjski i przekroczyły naszą granicę.
Wobec tej niesłychanej w swym zuchwalstwie napaści Niemiec na Związek Radziecki rozkazuję:
1. Wojskom lądowym, by przy użyciu wszystkich sił i środków uderzyły na wroga i zniszczyły go w. rejonach, gdzie naruszył granicę radziecką. Bez specjalnego rozkazu wojska lądowe nie powinny przekraczać granicy.
2. Lotnictwu zwiadowczemu i bojowemu, by ustaliło miejsca koncentracji sił lotniczych i wojsk lądowych przeciwnika. Lotnictwu bombowemu i szturmowemu, by silnymi uderzeniami zniszczyło samoloty przeciwnika na lotniskach i zbombardowało główne zgrupowania jego wojsk lądowych. Naloty lotnicze na terytorium niemieckie przeprowadzać do głębokości 100-150 kilometrów. Bez specjalnych rozkazów nie dokonywać nalotów na terytorium Finlandii i Rumunii.


Timoszenko, Żukow, Malenkow

22.06.41 r. 7.15