Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Dyrektywa ludowego komisarza obrony nr 3

Rozkaz wydany wieczorem 22 czerwca 1941 roku.

1. Przeciwnik, uderzając z uskoku suwalskiego w kierunku Olity oraz z okręgu Zamość na froncie włodzimiersko-wołyńskim, w kierunku na Radziechów, jak też wykonując uderzenia wspomagające w kierunkach Tylży, Szawle i Siedlec oraz Wołkowyska, w ciągu 22 czerwca, ponosząc duże straty, osiągnął niewielkie sukcesy na wskazanych kierunkach.

 Na pozostałych odcinkach granicy państwowej z Niemcami i na całej długości granicy państwowej z Rumunią, ataki przeciwnika zostały odparte, ze znacznymi dla niego stratami.

2. Jako najbliższe zadanie na 23-24 czerwca wyznaczam:

 a) współśrodkowymi ukierunkowanymi uderzeniami wojsk frontów: Północno-Zachodniego i Zachodniego okrążyć i zniszczyć suwalskie zgrupowanie wojsk przeciwnika i do 24 czerwca opanować rejon Suwałk;

b) potężnymi współśrodkowymi uderzeniami korpusów zmechanizowanych, wykorzystując lotnictwo Frontu Południowo-Zachodniego i innych wojsk 5. i 6. Armii, okrążyć i zniszczyć zgrupowanie przeciwnika, nacierającego w kierunki linii włodzimiersko-wołyńskiej, Brody. Do 24 czerwca opanować rejon Lublina.

3. ROZKAZUJĘ:

a) Armiom Frontu Północnego kontynuować stabilną osłonę granicy państwowej.

Granica po lewej stronie - jak dotychczas.

b) Armiom Frontu Północno-Zachodniego stabilnie utrzymywać wybrzeże Morza Bałtyckiego, wymierzyć potężny kontratak z rejonu Kowna we flankę i tyły suwalskiego zgrupowania przeciwnika oraz zniszczyć je we współdziałaniu z Frontem Zachodnim i przed upływem 24 czerwca opanować rejon Suwałk.

Granica po lewej stronie - jak dotychczas.

c) Armiom Frontu Zachodniego, powstrzymując przeciwnika na odcinku warszawskim, wymierzyć potężny kontratak we flankę i tył suwalskiego zgrupowania przeciwnika, siłami nie mniejszymi niż dwa korpusy zmechanizowane i lotnicze, i zniszczyć je wspólnie z Frontem Północno-Zachodnim. Przed upływem 24 czerwca opanować rejon Suwałk.

Granica po lewej stronie - jak dotychczas.

 d) Armiom Frontu Południowo-Zachodniego stabilnie utrzymywać granicę z Węgrami, współśrodkowymi uderzeniami w kierunku na Lublin siłami 5. i 6. Armii, co najmniej pięć korpusów zmechanizowanych i całe lotnictwo frontu, okrążyć i zniszczyć zgrupowanie przeciwnika, nacierające na odcinku włodzimiersko-wołyńskim, Krystynopol, i przed upływem 26 czerwca opanować rejon Lublina. Zapewnić sobie stabilny kanał zaopatrzenia z odcinka krakowskiego.

 e) Armiom Frontu Południowego nie dopuścić do wkroczenia przeciwnika na nasze terytorium. Gdyby przeciwnik próbował uderzyć na odcinku czerniowieckim lub forsować rzeki Prut i Dunaj, uderzeniami flankowymi wojsk lądowych we współdziałaniu z lotnictwem  zniszczyć go; w nocy na 23 czerwca dwoma korpusami zmechanizowanymi skupić się w okolicach Kiszyniowa i lasów położonych na północny zachód od Kiszyniowa.

4. Na odcinku frontu od Morza Bałtyckiego do granicy z Węgrami pozwalam na przekroczenie granicy państwowej i na działania bez uwzględniania granicy państwowej.

5. Lotnictwo Naczelnego Dowództwa:

a) wesprzeć Front Północno-Zachodni jednym nalotem I Korpusu Lotniczego Dalekiego Zasięgu i Front Zachodni jednym nalotem III Korpusu Lotniczego Dalekiego Zasięgu podczas realizowacji zadania związanego ze zniszczeniem suwalskiego zgrupowania przeciwnika;

b) dołączyć do składu Frontu Południowo-Zachodniego 18. Dywizji Lotniczą Dalekiego Zasięgu i wesprzeć Front Południowo-Zachodni jednym nalotem II Korpusu Lotniczego Dalekiego Zasięgu podczas realizacji zadania zwiazanego ze zniszczeniem lubelskiego zgrupowania przeciwnika.

c)  IV Mieszany Korpus Lotniczy Dalekiego Zasięgu pozostawić do mojej dyspozycji w gotowości do wspierania głównego ugrupowania Frontu Południowo - Zachodniego i części sił Floty Czarnomorskiej.

Ludowy komisarz obrony ZSRR

marszałek Związku Radzieckiego Timoszenko

członek Naczelnej Rady Wojennej Malenkow

szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej

generał armii Żukow

 

zobacz także: Dyrektywa ludowego komisarza obrony nr 1 , Dyrektywa ludowego komisarza obrony nr 2


Poprzednia strona: Dyrektywa ludowego komisarza obrony nr 2
Następna strona: Dywizje górskie