Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Eksperyment myślowy: Dwie Armie - Mobilizacja

Symulacja rozrostu armii i co z tego wynika.

(krótki kurs robienia wody z mózgu)


Rozpatrzmy armię dwóch krajów A i B.
Dla ułatwienia zakładamy, że w chwili startu były sobie równe liczebnie, oraz wyposażone tylko w 2 typy broni: karabiny i armaty.
Roczne "naturalne" zużycie sprzętu 10%. Wymiana następuje jednorazowo, pod koniec roku. Cykl produkcyjny karabinu 1 miesiąc. Cykl produkcyjny armaty 6 miesięcy.

PRZEBIEG ROZBUDOWY ARMII

Dzień "0"
W dniu "0" obie armia liczyły po milion żołnierzy (10 000 armat, milion karabinów). Każda armia składała się ze 100 dywizji.

Etat  każdej dywizji to 100 armat, 10 000 karabinów i 10 000 żołnierzy. Dywizje zostały sformowane w obu krajach jednocześnie trzy lata wcześniej.

W dniu "0" wszystkie dywizje w obu krajach mają "pełne stany" osobowe i broni.

Dzień "1" - W kraju A postanowiono utrzymać armię na obecnym poziomie. Na przyszły rok zamówiono 1000 armat i 100 000 karabinów.
            W kraju B postanowiono podwoić armię. Zamówiono 11 000 armat (10 tys nowych i 1 tys. "na wymianę"). Zamówiono 1 milion  100 tysięcy karabinów.

Miesiąc "1". W kraju A - bez zmian.
             W kraju B - sformowano 100 nowych dywizji o etacie 10 000 osób. 200 tys osób ze "starych" dywizji przeniesiono do "nowych". Przyjęto 200 tys rekrutów i skierowano do "starych" dywizji. Wyprodukowano 100 tys karabinów.

Miesiąc "2". W kraju A - bez zmian.
             W kraju B - Przyjęto 150 tys rekrutów. Wszyscy trafili do "nowych dywizji" . Wyprodukowano 100 tys karabinów.

Miesiąc "3". W kraju A - bez zmian.
             W kraju B - Przyjęto 150 tys rekrutów. Wszyscy trafili do "nowych dywizji" . Wyprodukowano 100 tys karabinów.

PIERWSZA OCENA SPRAWNOŚCI Armii

 

Stan armii A na 1 dzień miesiąca "4"
1 000 000 żołnierzy
1 000 000 karabinów
     10 000 armat
100 dywizji (w każdej po 10 tys żołnierzy, 10 tys karabinów, 100 armat)

Stan armii B na 1 dzień miesiąca "4"
1 500 000 żołnierzy
1 200 000 karabinów
     10 000 armat
100 dywizji "starych" (w każdej po 10 tys żołnierzy, 10 tys karabinów, 100 armat)
100 dywizji "nowych" (w każdej po  5 tys żołnierzy,    2 tys karabinów, 0 armat)

PRZEBIEG ROZBUDOWY ARMII

Miesiące 4,5,6 Działania w każdym z miesięcy:
        W kraju A - bez zmian.
        W kraju B - Wstrzymano rekrutację dodatkowych żołnierzy. Wyprodukowano 100 tys karabinów.

DRUGA OCENY SPRAWNOŚCI Armii

Stan armii A na 1 dzień miesiąca "7"
1 000 000 żołnierzy
1 000 000 karabinów
     10 000 armat
100 dywizji (w każdej po 10 tys żołnierzy, 10 tys karabinów, 100 armat)

Stan armii B na 1 dzień miesiąca "7"
1 500 000 żołnierzy
1 500 000 karabinów
     10 000 armat
100 dywizji "starych" (w każdej po 10 tys żołnierzy, 10 tys karabinów, 100 armat)
100 dywizji "nowych" (w każdej po  5 tys żołnierzy,    5 tys karabinów,     0 armat)

PRZEBIEG ROZBUDOWY ARMII

Miesiące 7,8,9,10,11,12. Działania w każdym z miesięcy:
        W kraju A - bez zmian.
        W kraju B - Wstrzymano rekrutację dodatkowych żołnierzy. Wyprodukowano 100 tys karabinów. Wyprodukowano 1000 armat
 Miesiąc 12. Dodatkowo w obu armiach przeprowadzono przegląd i wymieniono 10 % pierwotnego uzbrojenia (po 100 tys karabinów i 1000 armat)

TRZECIA OCENY SPRAWNOŚCI Armii

Stan armii A w ROK i jeden dzień po dniu "0"
1 000 000 żołnierzy
1 000 000 karabinów
     10 000 armat
100 dywizji (w każdej po 10 tys żołnierzy, 10 tys karabinów, 100 armat)

Stan armii B w ROK i jeden dzień po dniu "0"
1 500 000 żołnierzy
2 000 000 karabinów
     15 000 armat
100 dywizji "starych" (w każdej po 10 tys żołnierzy, 10 tys karabinów, 100 armat)
100 dywizji "nowych" (w każdej po  5 tys żołnierzy,    5 tys karabinów,  50 armat)
W centralnych magazynach znajduje się dodatkowo 500 000 karabinów

PYTANIE 

Armia którego kraju jest lepiej przygotowana do wojny podczas PIERWSZEJ, DRUGIEJ i TRZECIEJ "oceny sprawności" ?