Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Gra operacyjno-strategiczna. 2-6 stycznia 1941

Uczestnicy:

Żukow (+ drużyna) - niebiescy (Niemcy)
Pawłow (+ drużyna) - czerwoni (ZSSR)

Temat gry:
"Operacja zaczepna frontu z przełamaniem Rejonu Umocnionego"

Miejsce:
Prusy Wschodnie.


Założenia wstępne gry:

Według warunków gier "Zachodni" napadli na "Wschodnich". Naturalnie wyglądało by rozpatrzenie w grach wariantów odparcia takiej napaści, ale najistotniejszym brakiem gier było to, że z rozgrywki w całości były wykluczone operacje początkowego okresu wojny. Z zadań dla stron do pierwszej gry widać, że "Zachodni", dokonawszy 15 lipca 1941 roku napaści na "Wschodnich", do 23-25 osiągnęli rubież Szawle, Kowno, Lida, Seidel, Osowiec (70-120 km od granicy państwa), ale potem pod uderzeniami "wschodnich" do 1 sierpnia zostali odrzuceni ze wskazanej rubieży na pozycję wyjściową [..] i już z tej pozycji rozgrywały się dalsze działania stron"

 

Źródło: Informacja o grach operacyjno-strategicznych, przeprowadzonych z uczestnikami grudniowego (1940 r.) zebrania wyższej kadry dowódczej RChACz.

Opracował zespół pod red. gen. mjr. W.A. Zołotarjewa

całość zawarta w książce: Armia Czerwona w latach 1940-1941 strona 237

zobacz także: Narada dowództwa ACz - grudzień 1940 , Gra operacyjno-strategiczna. 8-11 stycznia 1941, Gry wojenne w Kijowskim SOW

forum: Gry wojenne


Poprzednia strona: Gównojady
Następna strona: Gra operacyjno-strategiczna. 8-11 stycznia 1941