Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Incjatywa

Jeżeli na sprawę użycia lotnictwa spojrzeć z wąskiego, wojskowego punktu widzenia, to znaczy mieć na względzie jedynie zwycięstwa wojenne lub klęski, zapominając o politycznych zwycięzcach i porażkach, to bardzo wygodnie jest przejawić inicjatywę i pierwszemu napaść na wroga. Ten, kto przejawił inicjatywę i dokonał nalotów na lotniska i hangary wroga, może później liczyć na panowanie w powietrzu.

Teoretyk wojskowości, J. Ałksanis. Artykuł z 1929 roku, z czasopisma "Wojna i Riewolucja. Cytowanie za Wiktorem Anfiłowem, "Krach >Blitzkriegu<"

W nastepnym akapicie Anfiłow użala się, na pokojowy charakter Związku Radzieckiego: 

Ponieważ przejawienie takiej incjatywy jest niezgodne z zasadami polityki zagranicznej Związku Radzieckiegi, nasze wojska lotnicze muszą być przygotowane do odparcia zaskakującego uderzenia lotnictwa nieprzyjaciela i przeprowadzenia działań odwetowych.

 


Poprzednia strona: hasło techniczne
Następna strona: początkowy okres wojny