Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Kalendarium

1939

 

19 sierpnia 1939 roku - Nie odbyło się posiedzenie biura politycznego, na którym Józef Stalin nie powiedział ""wojna powinna trwać jak najdłużej, żeby wycieńczyć strony walczące"."

23 sierpnia 1939 roku - podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow

1 września 1939 roku - Atak wojsk hitlerowskich na Polskę

1 września 1939 roku - wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej w Związku Radzieckim

3 września 1939 roku - Anglia i Francja wypowiadają wojnę III Rzeszy

17 września 1939 roku - atak wojsk sowieckich na Polskę

28 września 1939 roku - Podpisanie traktatu o przyjaźni pomiędzy ZSSR i III Rzeszą. Tajny dodatek do traktatu zakładał przyszły rozbiór Litwy

30 listopada - Józef Stalin oficjalnie na łamach "Prawdy" zaprzecza, że 19 sierpnia powiedział "że wojna powinna trwać jak najdłużej"

30 listopada 1939 - atak wojsk radzieckich na Finlandie. Początek Wojny Zimowej

1940

 

5 marca 1940 - Decyzja Politbiura KC WKP(b)o egzekucji bez sądu polskich jeńców wojennych (decyzja katyńska)

13 marca 1940 - koniec Wojny Zimowej

16 maja 1940  - Ludowy Komisarz Obrony wydał rozkaz nr 120

27 maja 1940 - ogłoszono uchwałę "O rozszerzeniu uprawnień majstra w zakładach budowy maszyn ciężkich".

15 czerwca 1940 - początek okupacji Litwy

16 czerwca 1940 - ZSSR wystosowuje ultimatum do rządu Estonii (zostało przyjęte) w sprawie rozmieszczenia na jej terytorium dodatkowych oddziałów.

17 czerwca 1940 - początek okupacjii Estonii.

26 czerwca 1940 - opublikowano uchwałę "O przejściu na ośmiogodzinny dzień pracy, siedmiodniowy tydzień pracy i zakazie samowolnego porzucania pracy"

10 lipca - opublikowano uchwałę "O odpowiedzialności za produkcję towarów wybrakowanych oraz nieprzestrzeganie przez zakłady pracy norm jakości"

3 sierpnia 1940 - włączenie Litwy i Estonii do ZSSR

5 sierpnia 1940 - włączenie Łotwy do ZSSR

3 października 1940 - wprowadzenie opłat za naukę w wyższych klasach szkół oraz publikacja dekretu " O państwowych rezerwach pracy w ZSSR"

1941

 

2-11 stycznia 1941 - w Moskwie przeprowadzone zostały dwie gry operacyjno-strategiczne. W pierwszej grze sztabowej "atakowano" Prusy Wschodnie, a  drugą grę rozpoczęto "na linii Wisły i Dunajca".

4 maja 1941- Decyzją Biuro Politycznego KC WLP(b) Stalin zostaje przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR (premierem).

5 maja 1941 - Przedterminowa promocja słuchaczy szkół wojskowych. Wielki bankiet na Kremlu, w czasie którego przemawia Stalin. Treść tego przemówienia była "bardzo ważna", ale do dziś jest nieznana. 

6 maja 1941 - Decyzja Biura Politycznego o mianowaniu Stalina premierem zostaje ogłoszona w prasie. 

13 maja 1941 - radziecki Sztab Generalny wydał dyrektywę o przesunieciu na zachód: 22 armii (z Uralu), 21 armii (z Nadwołżańskiego OW), 19 armii (z Północnokaukaskiego OW), 16 armii (z Zabajkala).

13 czerwca 1941 - radio moskiewskie nadało Komunikat TASS.

13 czerwca 1941 - zostaje wydana DYREKTYWA KOMISARZA LUDOWEGO OBRONY ZSSR I NACZELNIKA SZTABU GENERALNEGO CZERWONEJ ARMII WOJSKOWEJ DLA RADY SPECJALNEGO KIJOWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO Nr. 504205 - wymarsz 5 korpusów strzeleckich w kierunku granicy. W ścisłej tajemnicy. Nocami.

17 czerwca 1941 - zapadła decyzja o przeniesieniu siedziby Kijowskiego SOW z Kijowa do Tarnopola.

21 czerwca 1941 - przekształcenie radzieckich nadgranicznych OW (okręgów wojskwych) w Fronty. Zapadła decyzja o wysłaniu Żukowa do Tarnopola.

21 czerwca 1941 - Powstaje Dyrektywa ludowego komisarza obrony nr 1 .

22 czerwca 1941 roku - niespodziewany atak wojsk niemieckich na Związek Radziecki.

23 czerwca 1941 - z opóźnieniem rozpoczyna się mobilizacja powszechna w Związku Radzieckim.

6 lipca 1941 roku - planowany atak Związeku Radzieckiego na III Rzeszę.

7 lipca 1941 roku - wojska niemieckie wkraczają na terytorium Estonii. Wybucha antyradzieckie powstanie.

 

 

 


Poprzednia strona: Teoria Suworowa
Następna strona: Artykuły