Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Kanalia

W nocy z 21 na 22 czerwca 1941 roku radziecki Sztab Generalny wydał dyrektywę nr 1

(patrz: Dyrektywa ludowego komisarza obrony nr 1

Dyrektywę podpisali: Żukow i Timoszenko

Punkt 2 dyrektywy brzmiał: 2. Zadania naszych wojsk - nie dać się wciągnąć w żadne prowokacyjne działania, mogące spowodować duże komplikacje.

Ostatni punkt dyrektywy głosił: "Bez specjalnych rozporządzeń nie podejmować żadnych innych kroków.

Marszałek Malinowski wspomina: "Na uściślające pytanie, czy można otworzyć ogień, gdy przeciwnik wtargnie na radzieckie terytorium, nastąpiła odpowiedź: nie poddawać się prowokacji i nie otwierać ognia!"

Aleksander Niekricz, "1941 - 22 czerwca"

Kilkanaście lat później Żukow pisał:

[..] błędy popełnione przez kierownictwo nie zdejmują odpowiedzialności z dowódców wojskowych wszystkich szczebli za ich błędy i niedociągnięcia.

Każdy dowódca wojskowy, który spowodował niewłaściwe działania, nie ma żadnego moralnego prawa uchylać się od odpowiedzialności i powoływać się na przełożonych. Oddziały wojskowe i ich dowódcy w każdej sytuacji zgodnie z regulaminem powinni być zawsze gotowi do wykonania zadania bojowego. Tymczasem w przededniu wojny, a nawet w nocy z 21 na 22 czerwca, w niektórych wypadkach dowódcy związków taktycznych i operacyjnych, wchodzących w skład rzutu osłaniającego granicę, aż do ostatniej chwili czekali na polecenia z góry i nie utrzymywali wojsk w odpowiedniej gotowości bojowej, chociaż po drugiej stronie granicy było już słychać warkot silników i chrzęst gąsienic.

Gieorgij Żukow, Wspomnienia i Refleksje

zobacz też: Kursk 


Poprzednia strona: K-L
Następna strona: Kat