Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Komunikat agencji Havas

Prawda, 30 Listopada 1939.

O kłamliwym komunikacie agencji Havas.


Redaktor "Prawdy" zwrócił się do tow. Stalina z pytaniem: jak tow. Stalin odnosi się do komunikatu agencji Havas o "przemówieniu Stalina" wygłoszonym rzekomo przez niego "w biurze politycznym 19 sierpnia", w którym wypowiedziana była jakoby myśl o tym, że "wojna powinna trwać jak najdłużej, żeby wycieńczyć strony walczące".
Tow. Stalin nadesłał następującą odpowiedź:
"Ten komunikat agencji Havas, jak i wiele innych jej komunikatów jest kłamstwem. Naturalnie nie mogę wiedzieć w jakiej kawiarni kabaretowej sfabrykowane zostało to kłamstwo. Jednak jakkolwiek by kłamali panowie z agencji Havas, nie mogą negować, ze:
a) nie Niemcy napadły na Francję i Anglię, lecz Francja i Anglia napadły na Niemcy, biorąc na siebie odpowiedzialność za obecną wojnę;
b) po rozpoczęciu działań wojennych Niemcy się zwróciły do Anglii i Francji z pokojowymi propozycjami, Związek Radziecki zaś otwarcie poparł pokojowe propozycje Niemiec, ponieważ uważał i nadal uważa, że jak najszybsze zakończenie wojny w sposób istotny ułatwiłoby sytuacje wszystkich krajów i narodów;
c) koła rządzące Anglii i Francji ordynarnie odrzuciły zarówno pokojowe propozycje Niemiec, jak też próby Zwiążku Radzieckiego osiągniecia możliwie szybkiego zakończenia wojny.
Takie są fakty.
Co tym faktom mogą przeciwstawić politycy kawiarni kabaretowej z agencji Havas?"

BIAŁE PLAMY, ZSSR-NIEMCY 1939-1941
Druk i oprawa - "Mokslas", Wilno Litwa
Druk ukończono w marcu 1990 r.


Poprzednia strona: Komunikat TASS
Następna strona: Komunizm