Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Komunikat TASS

13 czerwca 1941 moskiewskie radio nadało niezwykły komuni­kat TASS. Głosił on, że,,Niemcy równie skrupulatnie przestrzegają postanowień sowiecko-niemieckiego układu o nieagresji jak Związek Sowiecki". Komunikat stwierdzał, że „pogłoski, jakoby Niemcy zamierzały złamać pakt i zaatakować ZSSR, są pozbawione wszelkich pod­staw [...] stanowią niezręczny manewr propagandowy sił wrogich Związkowi Sowieckiemu i Niemcom, a zainteresowanych w rozszerzeniu wojny". Następnego dnia prasa centralna opublikowała pełny tekst oświadczenia - a tydzień później ruszyła ofensywa niemiecka.

Autorstwo tego komunikatu nie pozostawiało cienia wątpliwości. Charakterystyczny styl Stalina rozpoznali wszyscy bez wyjątku - sowiecka generalicja, więźniowie GUŁAG-u i zachodni eksperci. Po wojnie generalissimus przeprowadził w agencji TASS gruntowną czystkę, ale nikomu z jej kierownictwa nie zarzucono rozpowszechniania komunikatu, którego treść pod każdym względem należało uznać za dywersyjną. Stalin mógł bez trudu w dogodnym dla siebie momencie zwalić winę na dowolnie wybranego członka Politbiura. Nie uczynił tego, biorąc na siebie całą odpowiedzialność. Po latach przywołując komunikat TASS niejednokrotnie starano się ośmieszyć Stalina, przedstawiając ten dokument jako przykład kompletnego zaślepienia sekretarza generalnego KPZR

Wiktor Suworow, Lodołamacz

 

[..] chyba się nie omylę, jeśli powiem, że nasze główne nieszczęście polegało na fatalnym błędzie Stalina, któremu wówczas ślepo wierzyliśmy i ufali, gdy tymczasem okazało się, że on nic nie widział i zdezorientował wszystkich osławionym komunikatem TASS z 14 czerwca 1941 roku...

Aleksander Gorbatow, Lata pokoju i wojny

 

   Sądze, że przy okazji warto wspomnieć o znanym oświadczeniu TASS z 14 czerwca 1941 roku, w którym stwierdzono, że "Niemcy tak samo ściśle przestrzegają warunków radziecko-niemieckiego paktu o nieagresji,  jak Związek Radziecki, toteż zdaniem kół radzieckich pogłoski o zamiarze zerwania przez Niemcy paktu i dokonania napaści na ZSSR pozbawione są wszelkich podstaw..." Oświadczenie to jest wciąż niewłaściwie interpretowane. Twierdzi się nawet, że zdecydowało ono o niepomyślnym początkowym okresie wojny, ponieważ zdezorientowało naród.

  Nie przeczę, początkowo wprawiło ono nas, pracowników Zarządu Operacyjnego, w zdumienie. Ale w ślad za oświadczeniem nie otrzymaliśmy żadnych nowych wskazówek dotyczących sił zbrojnych i anulowania poprzednich decyzji w sprawie zapewnienia gotowości bojowej. W związku z powyższym doszliśmy do wniosku, że jest to posunięcie dyplomatyczne naszego rządu i że w sprawach obronności nic się nie zmieniło. W dodatku N. Watutin pod koniec tego samego dnia oświadczył nam, że celem oświadczenia TASS była próba zbadania rzeczywistych zamiarów hitlerowców. Na tej podstawie uważam, za niesłuszne traktowanie tego oświadczenia jako dokumentu, który rzekomo nas uspokoił i niemalże zdemobilizował.

Aleksander Wasilewski, Dzieło całego życia 

 

prośba o pomoc: potrzebuje pełny tekst komunikatu

 


Poprzednia strona: Kolektywizacja
Następna strona: Komunikat agencji Havas