Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Korpusy zmechanizowane - statystyka na podstawie rkka.ru

Niby wszystko wiadomo, gdzie walczyły, ile ich było, jaki stan.
Rewelacyjne informacje znajdują sie na stronie rkka.ru

W korpusach znajdowało się łącznie 16890 czołgów
W tym:
Czołgów ciężkich KW i T-35: 617
Czołgów średnich T-34 i T-28: 1157

 

- Wg Żukowa
(tylko KW i T-34)
W korpusach
(KW, T-35, T-34, T-28)
wg Suworowa
(tylko KW i T-34)
Czołgi Ciężkie 617711
Czołgi Średnie 11571400
Razem186117742111


Leningradzki OW

 

1 korpus zmechanizowany
Leningradzki OW. Psków
stan na dzień 01.06.41:
T28 i T34: 78 szt
BT i T-26: 939 szt
T-37,T-38,T-40: 20 szt

razem 1037 szt

źródło: rrka.ru

Uwaga! W tabeli na dzień 22.06.41. Podano liczbę czołgów 1037, jednak po zsumowaniu jest w niej 962 czołgi. brakuje 75 czołgów - prawdopodobnie nowoczesnych!
10 korpus zmechanizowany 


23 Armia. Leningradzki OW.

stan na dzień 01.06.41:
BT i T-26 : 465 szt
T-37, T-38 i T-40: 4 szt

razem 469szt

źródło: rrka.ru


Razem Leningradzki OW: 1506 czołgów
w tym:
T-34 i T-28: 78 szt
BT i T-26: 1404 szt
T-37,38,40: 24 szt


Nadbałtycki OW

 

3 korpus zmechanizowany 

11 armia. Nadbałtycki OW. Wilno

stan na dzień 01.05.41:
KW-1: 32 szt
KW-2:19 szt
T34: 50 szt
T28: 50 szt
BT i T-26: 422 szt
T-37,T-38,T-40: 27 szt

razem 509 szt

źródło: rrka.ru

12 korpus zmechanizowany

3 Armia. Bałtycki OW.

stan na dzień 01.06.41:
BT i T-26 : 735 szt
T-37,T-38: 14 szt
razem 749szt

stan na dzień 22.06.41:
razem 806 szt

źródło: rrka.ru

 

Razem Nadbałtycki OW: 1315 czołgów
w tym:
KW: 51 szt
T-34 i T-28: 100 szt
BT i T-26: 1157 szt
T-37,38,40: 41 szt


Zachodni OW

 

6 korpus zmechanizowany

10 armia. Zachodni OW. Białystok

stan na dzień 22.06.41:
KW-1: 114 szt
T28 i T34: 238 szt

czołgów średnich i ciężkich: 352 szt

BT : 416 szt
T-26: 126 szt
INNE: 127 sztuk
razem 1021 szt

źródło: rrka.ru

11 korpus zmechanizowany 

3 Armia. Zachodni OW.

stan na dzień 01.06.41:
KW: 3 szt
T-34 i T-28: 4 szt
BT i T-26 : 345 szt
T-37,T-38: 8 szt
razem 360 szt

stan na dzień 22.06.41:
KW: 3 szt
T-34: 28 szt
BT i T-26 : 185 szt
inne: 25 szt
razem 241 szt

źródło: rrka.ru

13 korpus zmechanizowany

10 Armia. Zachodni OW.

stan na dzień 01.06.41:
BT i T-26 : 266 szt
T-37,T-38: 16 szt
razem 282 szt

stan na dzień 22.06.41:
razem 295 szt

źródło: rrka.ru

14 korpus zmechanizowany

4 Armia. Zachodni OW.

stan na dzień 01.06.41:
BT i T-26 : 508 szt
T-37,T-38: 10 szt
razem 518 szt

stan na dzień 22.06.41:
razem 534 szt

źródło: rrka.ru

17 korpus zmechanizowany

Zachodni OW. Baranowicze

stan na dzień 01.06.41:
BT i T-26 : 63 szt
razem 63 szt

źródło: rrka.ru

20 korpus zmechanizowany 

Zachodni OW.

stan na dzień 20.02.41:
razem 16 szt

stan na dzień 22.06.41:
razem 94 szt

źródło: rrka.ru


Razem Zachodni OW: 2248 czołgów
w tym:
KW: 117 szt
T-34 i T-28: 266 szt


Kijowski OW

 

 4 korpus zmechanizowany 

6 armia. Kijowski OW. Lwów

stan na dzień 10.06.41:
KW: 101 szt
T34: 390 szt
BT i T-26: 450 szt
T-37,T-38,T-40: 38 sztuk
razem 979 szt

źródło: rrka.ru

8 korpus zmechanizowany 

Kijowski OW. Drohobycz

stan na dzień 10.06.41:
KW i T-35: 119 szt
T-34 i T-28: 100 szt
BT i T-26 : 626 szt
T-37 i T-40: 53 szt

razem 898 szt

Stan na dzień 22.06.41:
Ewidentnie suma się nie zgadza - najprawdopodobniej ze statystyk wypadły czołgi T-26. Dodatkowo nigdzie nie ma wzmianki o żadnym T-28 a w poprzedniej tabelce jak byk T-34 i T-28

źródło: rrka.ru

9 korpus zmechanizowany 

Kijowski OW. Nowogród Wołyński

stan na dzień 10.06.41:
BT i T-26 : 269 szt
T-37, T-38 i T-40: 29 szt

razem 298 szt

Stan na dzień 22.06.41: 300 szt
źródło: rrka.ru

15 korpus zmechanizowany

6 Armia. Kijowski OW. Brody

stan na dzień 01.06.41:
KW: 64 szt
T-34 i T-28: 127
BT i T-26 : 541 szt
> razem 732 szt

stan na dzień 22.06.41:
razem 735 szt

źródło: rrka.ru

16 korpus zmechanizowany 

12 Armia. Kijowski OW. Kamieniec Podolski

stan na dzień 22.06.41:
T-28: 75 szt
BT : 360 szt
T-26 : 245 szt
razem 680 szt

źródło: rrka.ru

19 korpus zmechanizowany

Kijowski OW. Berdyczów

stan na dzień 10.06.41:
KW: 5 szt
BT i T-26 : 296 szt
T-27,T-28,T-40: 152 szt
razem 453 szt

źródło: rrka.ru

22 korpus zmechanizowany

5 Armia. Kijowski OW.

stan na dzień 20.02.41:
razem 527 szt

stan na dzień 22.06.41:
razem 707 szt
w tym 31 KW

źródło: rrka.ru

24 korpus zmechanizowany

Kijowski OW.

stan na dzień 20.02.41:
razem 56 szt

stan na dzień 10.06.41:
razem 222 szt

źródło: rrka.ru


Razem Kijowski OW: 4954 czołgów
w tym:
KW: 320 szt
T-34 i T-28: 692szt


UWAGA: Do Kijowskiego OW przebazowywany był także 5 korpus zmechanizowany w sile ok 1000 czołgów
W tej statystyce znajduje się on w "pozostałych okręgach"

 

Odesski OW

 

2 korpus zmechanizowany
9 armia. Tyryspol

stan na dzień 01.05.41:
KW: 10 szt
T28 i T34: 50 szt
BT i T-26: 422 szt
T-37,T-38,T-40: 27 szt

razem 509 szt

źródło: rrka.ru

Do wybuchu wojny ilości nowych czołgów nie zmieniły sie. Ilości starych czołgów wahają się nieznacznie.

18 korpus zmechanizowany
9 Armia. Odeski OW. Akerman

stan na dzień 01.05.41:
BT i T-26 : 264 szt
T-27,T-28,T-40: 14 szt
razem 278 szt

źródło: rrka.ruPozostałe OW

 

5 korpus zmechanizowany 


16 armia. zabajkalski OW. 25 maja na podstawie rozkazu 77 został przebazowany do Kijowskiego OW.

stan na dzień 22.06.41:
KW: 7szt
T34: 10 szt
BT : 595 szt
T-26: 303 szt
T-37,T-38: 59 sztuk
razem 974 szt

źródło: rrka.ru

7 korpus zmechanizowany 


Moskiewski OW. Moskwa

stan na dzień 01.06.41:
BT i T-26 : 720 szt
T-37 i T-40: 45 szt

razem 765 szt

Stan na dzień 22.06.41:
czołgów: 959 sztuk

Stan na dzień 06.07.41:
KW: 34 szt
T-34: 29 szt
BT: 196 szt
T-26: 269 szt
T-26 (Chemicznych - miotacze ognia?): 79 szt
T-37/T-38: 27 szt

Dodatkowo odłaczono od korpusu 1 dywizje zmotoryzowaną łącznie 229 czołgów.

Czołgi BT na wyposażeniu korpusu to przeważnie BT-7M, najnowocześniejszy model z silnikiem Diesla

źródło: rrka.ru

21 korpus zmechanizowany 


Moskiewski OW.

stan na dzień 20.02.41:
razem 120 szt

stan na dzień 22.06.41:
razem 98 szt

źródło: rrka.ru

23 korpus zmechanizowany

Orłowski OW.

stan na dzień 20.02.41:
razem 161 szt

stan na dzień 22.06.41:
razem 413 szt
w tym 21 KW i T-34

źródło: rrka.ru

25 korpus zmechanizowany 

Charkowski OW. Charków

stan na dzień 20.02.41:
razem 163 szt

stan na dzień 22.06.41:
razem 300 szt

źródło: rrka.ru

26 korpus zmechanizowany

Północno-Zakaukaski OW.

stan na dzień 20.02.41:
razem 125 szt

źródło: rrka.ru

27 korpus zmechanizowany

Środkowoazjatycki OW.

stan na dzień 20.02.41:
razem 308 szt

źródło: rrka.ru

28 korpus zmechanizowany 

Zakaukaski OW. Erewań

stan na dzień 20.02.41:
razem 710 szt

źródło: rrka.ru

-29 korpus zmechanizowany

17 armia. Zabajkalski OW. Mongolia

stan na dzień 20.02.41:
razem 1011 szt

źródło: rrka.ru

30 korpus zmechanizowany

1 armia. Dalekowschodni OW.

stan na dzień 22.06.41:
BT i T-26: 936 szt
T-37,T-38,T-40: 6 szt
razem 942 szt

źródło: rrka.ru

-
Razem pozostałe OW: 6080 czołgów
w tym:
KW: 41 szt
T-34 i T-28: 49 szt

Poprzednia strona: Konstantin Simonow
Następna strona: Narysuj wielkie W