Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Krach "Blitzkriegu", Wiktor Anfiłow

Największe i najpełniejsze komunistyczne opracowanie dotyczące "początkowego okresu wojny". (Oczywiście 17 września 1939, 30 listopada 1939, czerwiec 1940 - nie jest wliczany do tej "wojny").

Książka jest bardzo ważnym przykładem jak fałszowano historię w ZSRR. Ciekawsze fragmenty dotyczą między innymi:

- Liczby czołgów: 1470 radzieckich T-34 i KW przeciwko 4000 czołgów niemieckich (w tym 2/3 czołgów ciężkich i średnich)

- Niemieckich czołgów ciężkich - 35 i 38 tonowych. Czyli czeskich 10 tonowych 35(t) i 38(t).

- Ćwiczeń w 99 dywizji piechoty. Wiktor Anfiłow opisuje z nazwiska poszczególnych dowódców batalionów, ale nazwisko dowódcy 99 dywizji pomija.

Książka na pewno warta aby ją przeczytać. Krytycznie!!