Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Lata pokoju i wojny, Aleksander Gorbatow

Historia Wojen Światowych, Wojny Domowej i Wielkiej Czystki oczami bezpośredniego uczestnika.

Naprawdę warto, mimo licznych przemilczeń, półprawd i kłamstw - w szczególności liczne ataki na postać Stalin jako pokłosie referatu Chruszczowa.

Przykładem półprawdy może być troska Gorbatowa o Zwiazek Radziecki, gdy w lecie 1939r jedzie do łagrów i widzi, że równolegle z transportami jeńców na Daleki Wschód jadą transporty wojskowe.

Obawiałem się, że jeżeli Japończycy zwiążą nasze siły na wschodzie, Niemcy uderzą z zachodu...

Aleksander Gorbatow, Lata pokoju i wojny

Nie było o co się martwić - w lecie 1939 roku Niemcy nie posiadali wspólnej granicy z ZSSR!!

Można się też przekonać jak odbywał się powrót represjonowanych dowódców do służby w Armii Czerwonej:

Piąty marca [1941r] uważam za dzień moich powtórnych narodzin.[..]

Otrzymaliśmy skierowanie do sanatorium podmoskiewskiego "Archangielskoje". Po miesiącu, już znacznie silniejsi, pojechaliśmy na dalsze leczenie i odpoczynek do Kisłowodzka.

Powróciliśmy do Moskwy w dobrym nastroju, pełni energii i radości. Kiedy przyszedłem ponownie do komisarza ludowego [Timoszenki], byłem już zupełnie innym człowiekiem.

-No jak tam, jeszcze na wypoczynek? - zapytał komisarz.

- Nie, wystarczy [..]

- Obejmiecie na razie stanowisko zastępcy dowódcy korpusu piechoty, żeby się rozejrzeć i zaznajomić z różnymi innowacjami. A potem zobaczymy.

Następnie komisarz ludowy poinformował mnie, że sytuacja międzynarodowa jesty bardzo skomplikowana.

- Znajdujemy się chyba w przededniu wojny, trzeba będzie pracować na całego - rzekł na pożegnanie i życzył mi powodzenia w pracy.

Tego samego dnia otrzymałem rozkaz wyjazdu do 25 korpusu piechoty na Ukrainę.

Przykładem kłamstwa (lub naiwności i głupoty - stawiam na kłamstwo) jest reakcja Gorbatowa, zwolnionego z łagru 5 marca 1941 roku na komunikat Tass - "... błędzie Stalina, ktoremu wówczas ślepo wierzyliśmy i ufali".

Pamiętajmy, że pisze to człowiek który właśnie wyszedł z łagru...

zobacz też: Ofiara , Kat , Wielka Czystka