Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Linia Mołotowa

Umocnienia budowane w latach 1940-1941 na zachodniej granicy Związku Radzieckiego.

W 13 przygranicznych rejonach umocnionych wybudowano ok 1800 obiektów różnych klas, oraz rozpoczęto budowę kolejnych 900 (dane na podstawie wikipedii). Schrony na Linii Mołotowa były budowane praktycznie przy samej granicy, co w znaczący sposób umożliwiało ich rozpoznanie oraz zniszczenie za pomocą artylerii. Średnia "gęstość" obrony wynosiła ok 2 schrony na km. Umocnienia te nie spełniły swojej roli podczas ataku niemieckiego - większość NIE była  obsadzona przez załogi. (Dyrektywa ludowego komisarza obrony nr 1 mówi między innymi:

3. Rozkazuję:

a) w ciągu nocy na 22.6.41 r. skrycie obsadzić punkty ogniowe rejonów umocnionych na granicy państwowej.

Rozkaz został wysłany ok godziny 0.30 w nocy z 21 na 22 czerwca. Tylko niektóre punkty oporu zostały obsadzone na czas przez żołnierzy radzieckich. Najpoważniejsze walki były w okolicach Rawy Ruskiej, jednak główny atak niemiecki "poszedł bokiem" i w jego wyniku dowództwo radzieckie wydało rozkaz opuszczenia Rawskiego Rejonu Umocnionego.

Poruszyłem jeszcze problem rozbudowy rejonów umocnionych na terytorium Białorusi.

  - Moim zdaniem, na terenie Białorusi rubieże obronne rozbudowane są zbyt blisko granicy, a ponadto mają niezwykle niedogodną koniguracje z punktu widzenia operacyjnego, zwłaszcza na łuku białostockim. Umożliwia to nieprzyjacielowi uderzenie oskrzydlajęce z rejonu Brześcia i Suwałk na tyły naszego zgrupowania białostockiego. Poza tym usytuowane na małej głębokości rejony umocnione nie są w stanie długo się bronić, ponieważ będą na wylot przestrzeliwane ogniem artylerii. Uważam, że należałoby budować rejony umocnione gdzieś znacznie głębiej.

  - A czy na Ukrainie buduje się je prawidłowo? - zapytał Pawłow, widocznie niezadowolony z krytyki jego okręgu.

  - Nie wybierałem terenów do urządzania  rejonów umocnionych na Ukrainie, sądze jednak, że tam również należałoby budować je dalej od granicy.

  - Rejony umocnione budowane są według planu zatwierdzonego przez Główną Radę Wojenną, a bezpośrednie kierownictwo nad tym sprawuje zastępca ludowego komisarza obrony, marszałek Szaposznikow - ostro zareplikował Woroszyłow.

Gieorgij Żukow, Wspomnienia i Refleksje

Opis narady "wyższej kadry dowódczej Radzieckich Sił Zbrojnych". Styczeń 1941r.

Zwraca uwagę, że pomimo znajomości "braków" Linii Mołotowa kontynuowano jej budowę w niezmienionym stanie. Drugą ciekawą informacją jest to co Żukow rozumie przez "na terenie Białorusi". Zambrów, od którego pochodzi nazwa "Zambrowski Rejon Umocniony" położony jest pomiędzy Białymstokiem i Warszawą. Odległość z Białegostoku - 70 km, odległość do Warszawy - 130 km

[więcej na wikipedii]

Linia Mołotowa

Mapa radzieckich rejonów umocnionych. Mapa pochodzi z wikipedii i została udostępniona na licencji GNU

Linia Mołotowa wywołuje wiele kontrowersji, z którymi można się zapoznać czytając opinię PIRO (z historycy.org) 

Ja także postanowiłem zapoznać się z Linią Mołotowa "na żywo" i zwiedziłem kilka odcinków. Między innymi w kwietniu 2008 byłem w okolicach Nowego i Starego Brusna:

 


Poprzednia strona: Linia Mannerheima
Następna strona: Linia Stalina