Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Linia Stalina

Umocnienia radzieckie wybudowane w latach 20-tych i 30-tych XX wieku, przy granicy z Polską, Rumunią i krajami nadbałtyckimi. Po zajęciu polskich terenów wschodnich w 1939 roku, Linia Stalina była systematycznie rozbrajana. (Część broni przeniesiono na Linię Mołotowa).

W 1941 Linia Stalina nie odegrała istotnej roli w obronie ZSSR. Z kilkunastu wewnętrznych Rejonów Umocnionych jedynie Kijowski RU był obsadzony i przygotowany do obrony. Pozostałe RU miały być "doprowadzone do użytku" w ciągu 10 dni od rozpoczęcia działań wojennych.

Teraz pragnąłbym wyjaśnić przyczyny wycofania uzbrojenia artyleryjskiego ze starych rejonów umocnionych.

W lutym i marcu 1941 roku na posiedzeniach Głównej Rady wojennej Armii Czerwonej dwukrotnie dyskutowano w jaki sposób najszybciej zakończyć budowę nowych rejonów umocnionych.[..]

Zastępca ludowego komisarza obrony do spraw uzbrojenia marszałek Grigorij Kulik,[..] marszałek Borys Szaposznikow, oraz członek Głównej Rady Wojennej, Andriej Żdanow, zaproponowali wtedy wycofanie części artylerii rejonów umocnionych z niektórych starych rejonów i przerzucenie jej do nowych dopiero co budowanych. Obaj z ludowym komisarzem obrony, Timoszenką, przeciwstawiliśmy się tym propozycjom, argumentując, że stare rejony umocnione jeszcze mogą się przydać. Ponadto także artyleria starych rejonów umocnionych swoją konstrukcją nie odpowiada nowym schronom bojowym.

W wyniku rozbieżności zdań, jakie zarysowały się na posiedzeniu Głownej Rady Wojennej, sprawę przedstawiono Stalinowi. Zaakceptował on jednak wniosek Kulika, Szaposznikowa i Żdanowa, kazał wycofać część uzbrojenia artyleryjskiego z odcinków drugorzędnych i przerzucić na odcinek zachodni oraz południowo-zachodni, dostosowując na razie przestarzałe typy artylerii do nowych obiektów.

  Stare rejony umocnione zostały zbudowane w latach 1929-35. Schrony betonowe w zasadzie były uzbrojone w ciężkie karabiny maszynowe. W latach 1938-1939 część ich wzmocniono artylerią. Zgodnie z decyzją Głównej Rady Wojennej Armii Czerwonej podjętą 15 listopada 1939 roku, etaty starych rejonów umocnionych miały być zredukowane o jedną trzecią stanów osobowych. Z niektórych odcinków wycofano równierz uzbrojenie artyleryjskie.

Gieorgij Żukow, Wspomnienia i Refleksje

 

[więcej na wikipedii]

zobacz też: Linia Mołotowa

 


Poprzednia strona: Linia Mołotowa
Następna strona: Litwa