Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Litwa

Mały kraj nad Bałtykiem. Jedna z ofiar "marszu wyzwoleńczego" Armi Czerwonej.

Dokonując licznych prowokacji granicznych 1940 ZSRR wysunął wobec Litwinów ultimatum, żądając utworzenia baz sowieckich na terytorium republiki. 15 czerwca 1940 150 tysięczna armia radziecka rozpoczęła okupację Litwy. Kilkanaście dni przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej, rozpoczęto deportacje 35 tysięcy ludności na Syberię.

Wikipedia

W krótkim czasie wszyscy zachodni sąsiedzi Związku Sowieckiego stali się jego ofiarami. Również Litwa, nie granicząca wcześniej z Sowietami. Dotychczas ZSSR i Niemcy stykały się tylko na linii demarkacyjnej w pokonanej Polsce. Ale obecność sowieckich wojsk na Litwie oznaczała dojście Armii Czerwonej do przedwojennych granic niemieckich: bezpośrednio do Prus Wschodnich.

Lodołamacz

Niżej podpisani pełnomocni przedstawiciele oświadczają, ze Rząd Niemiec i Rząd ZSRR porozumiały się w następującej sprawie:
Tajny dodatkowy protokół, podpisany 23 sierpnia 1939 roku, musi być poprawiony w punkcie 1, uwzględniając ten fakt, że terytorium Państwa Litewskiego odeszło do sfery wpływów ZSRR, podczas gdy, z drugiej strony, województwo lubelskie i część województwa warszawskiego odeszły do sfery wpływów Niemiec (patrz, mapę, załączoną do podpisanego dzisiaj Układu o Przyjaźni i Granicy). Gdy tylko Rząd ZSRR podejmie specjalne posunięcia na terytorium litewskim dla ochrony swych interesów, niniejsza granica niemiecko-litewska, w celu ustalenia naturalnego i/ prostego opisu granicznego, musi być poprawiona w ten sposób, aby terytorium litewskie, położone na południowy zachód od linii, zaznaczonej na załączonej mapie, odeszło do Niemiec.

Moskwa, 28 września 1939 r.

Tajny dodatek do porozuminia pomiędzy Związkiem Radzieckim a III Rzeszą z dnia 28 września 1939


Poprzednia strona: Linia Stalina
Następna strona: Ł-M