Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Lodołamacz

Najważniejsza z książek Suworowa.


Pierwsza część cyklu historycznego (Lodołamacz,Dzień M,Ostatnia Republika,Ostatnia defilada) o tym, jak doszło do wybuchu II wojny światowej. Choć radzieckie archiwa zostały gruntownie wyczyszczone, to nawet oficjalne publikacje zawierają wystarczająco dużo materiałów, aby posadzić przywódców komunistycznych na ławie oskarżonych obok nazistów. Ta książka opowiada o tym jak przyczynili się do rozpętania wojny, jak szykowali się do uderzenia na Rzeszę, jak planowali zawładnąć wyniszczoną przez Hitlera Europą. Hitler miał być lodołamaczem sowieckiego podboju.

[..]na scenie międzynarodowej Stalin stosuje tę samą taktykę:
traktuje niemiecki faszyzm czy sto instrumentalnie, jak zapalnik wojny, jak lodołamacz, który utoruje mu drogę do rewolucji. To Hitler wykona całą czarną robotę. Niech więc Europa wali się i pęka pod uderzeniami lodołamacza!

W 1927 roku Stalin oznajmia, że druga wojna imperialistyczna jest nieunikniona, i równie nieunikniony jest udział w tej wojnie Związku Sowieckiego. Ale przebiegły Stalin nie chce sam wszczynać wojny ani zbyt szybko się w nią angażować: "Wystąpimy, ale wystąpimy jako ostatni, żeby rzucić decydujący ciężar na szalę, ciężar, który mógłby przeważyć."

 

Stalin potrzebuje w Europie kryzysów, wojen, zniszczeń i głodu. To wszystko może dać mu Hitler. Im większych zbrodni dopuszczą się faszyści, tym łatwiej będzie Stalinowi pchnąć na kontynent "wyzwoleńczą" Armię Czerwoną. Trocki zrozumiał to wszystko jeszcze przed rozpoczęciem wojny, nawet przed dojściem Hitlera do władzy. W 1932 roku tłumaczył stosunek Stalina do niemieckich faszystów: "Niech tylko obejmą władzę, niech się skompromitują, a wtedy..."
Począwszy od 1927 roku Stalin ze wszystkich sił wspiera rwących się do władzy faszystów (choć publicznie stara się tego nie okazywać). Kiedy obejmą już stery rządów - usilnie popycha ich ku wojnie. Po rozpoczęciu działań wojennych poleca komunistom krajów demokratycznych, by chwilowo przeszli na pozycje pacyfistyczne, demoralizowali zachodnie armie żądając zaprzestania "imperialistycz-nej wojny" i sabotowali militarne wysiłki własnych rządów.
Ale wypuszczając hitlerowski "lodołamacz" na demokratyczną Europę Stalin zawczasu wydał nań wyrok śmierci. Pięć lat przed dojściem faszystów do władzy w Niemczech planował ich zagładę: "Rozbić faszyzm, obalić kapitalizm, ustanowić Władzę Sowietów, wyzwolić kolonie z niewoli." 

Lodołamacz został napisany w latach osiemdziesiatych, gdy tajne były archiwa radzieckie. Zawiera wiele błędnych szczegółów, które są systematycznie używane do podważania prawdziwości Teorii Suworowa.

 


Poprzednia strona: Książki Suworowa
Następna strona: Dzień M