Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Mapy - prawdy, półprawdy i całe kłamstwa

Na forum historycy.org pojawiła się mapa ze strony http://rdaneel.webpark.pl/

Padło pytanie, czy mapa jest prawdziwa? I czy wojska radzieckie faktycznie stacjonowały w miejscach pokazanych na mapie.

Zanim zdążyłem odpowiedzieć - moderator skasował temat - jako nie wnoszący nic ciekawego. Tak więc postanowiłem odpowiadzieć tutaj, a dodatkowo spróbuję twórczo rozwinąć temat zamieszczając inne mapy, często zmodyfikowane.

Mapa RDANEEL-DON PEPPONE

mapa - rdaneel - don Peppone

1. Czy mapa jest autentyczna (czy jest autentycznym dokumentem sztabowym pochodzącym z archiwów)?

Nie. Mapa najprawdopodobniej pochodzi z rosyjskiego wydania Lodołamacza. O tym, że nie jest to dokument archiwalny świadczą DRUKOWANE numery numery armii, oraz sposób rysowania strzałek (jednolite zaciemnienie). Świadczy to tym, że całość jest wydrukiem, a raczej mało prawdopodobne jest aby takie plany były drukowane w sztabie w okresie planowania. Dokumenty sztabowe miały by numery i strzałki naniesione ręcznie.

2. Czy mapa jest prawdziwa? (czy plan rozwinięcia z 15 maja 1941 r, istniał i czy zgadza się z mapą?)

Tak. Plan rozwinięcia z 15 maja 1941 istniał, i generalnie zgadza się z podaną powyżej mapą.

Są pewne wyjątki i na nich postaram się skupić.

Pierwszym wyjątkiem są strzałki w kierunku rumuńskim. Podobno atak na Rumunię nie był brany pod uwagę w planie z 15 maja.

Drugi wyjątek - miejsce stacjonowania 20 i 21 armii w momencie planowanego ataku. Tak naprawdę nie wiadomo gdzie miały stacjonować i które kierunki wspierać. Wydaje mi się jednak, że miejsca zaznaczenia tych armii na powyższej mapie są "dziełem przypadku". Kierunek ataku 21 armii to linia łącząca Sanok, Krosno, Nowy Targ. Generalnie góry ("Kierunek turystyczny" jak wyraził się jeden z dyskutujących na forum historycy.org). Na kierunku "turystycznym" działania 20 armii były by bardzo trudne. Na tej osi powinny działać oddziały górskie 26 armii wzmocnione dywizjami przekazanymi przez 12 Armię (Górską). Podobnie miejsce narysowania 20 armii jest dziwne. Jest to jedyne miejsce, które skutecznie wyłącza ją z ataku na kierunku południowo-zachodnim. Proszę zauważyć, że od 20 armii nie wychodzi żadna strzałka. wydaje się, że 20 armia miała być rezerwowa - wkroczyć i wesprzec decydujące uderzenie, a autorzy mapy starali się "gdzieś" ją umieścić.

Trzeci wyjątek: występ Białostocki. Przy 10 armii (uderzeniowej) brak jakiejkolwiek strzałki. W skład tej armii wchodziły aż dwa korusy zmechanizowane - superpotężny 6 KZmech (ponad 1000 czołgów) i słaby 13 KZmech (300 czołgów). W zamian strzałki są przy 13 armii, ktróra w czerwcu 1941 roku wyruszała dopiero do granicy spod Mińska.

3. Czy plan z 15 maja 1941 roku został zakceptowany przez najwyższe kierownictwo ZSRR (czytaj: przez Stalina)?

Nie są znane żadne dowody, że plan z 15 maja był przez kogokolwiek zatwierdzony. W szczególności na znanych egzemplarzach planu nie ma na podpisu Stalina

4. Czy plan przedstawiony na mapie był realizowany?

Tak. Wszystkie znane mi fakty potwierdzają, że ten właśnie plan był realizowany.

Już 13 maja (według Żukowa) zapadła decyzja "o przesunieciu na zachód: 22 armii (z Uralu), 21 armii (z Nadwołżańskiego OW), 19 armii (z Północnokaukaskiego OW), 16 armii (z Zabajkala)". Oczywiście Żukow pisze o obronie.

25 maja zaczeły wyruszać transporty z 16 armią - w szczególności z 5 KZmech (970 czołgów i duże doświadczenie).

"Pod koniec maja" zaczeły przybywać do Kijowskiego SOW oddziały 19 armii - do 25 Korpusu Strzeleckiego trafił między innymi Gorbatow, który pisał że oddziały miały pełne etaty, ale nie były zgrane.

Armie 6 i 26 znajdujące się na Występie Lwowskim, od których idą najgrubsze kreski były najlepiej skompletowanymi armiami w ZSSR. Doliczając 10 armię (w Białymstoku) to te 3 armie posiadały ponad połowę wszystkich czołgów T-34 i KW będących na stanie Armii Czerwonej.

15 czerwca w Specjalnym Kijowskim OW, wydano rozkaz 5 korpusom piechoty (31,36,37,55,49 KS) przemaszerować pod granicę z Niemcami. Nocami. "Wszystkie nasze plany szkoleniowe, gospodarcze i budowlane były obliczone na czas pokoju. Obecnie trzeba było wprowadzać zasadnicze poprawki" Iwan Bagramian, komentarz do rozkazu z 15 czerwca !!

Gdzieś koło tej daty zdecydowano o utworzeniu w Tarnopolu siedziby Dowództwa Frontu Południowo-Zachodniego. Rozkaz o przeniesieniu dowództwa został wydany 19 czerwca z wyjazdem w dwóch rzutach: 20 i 21 czerwca.

21 czerwca przygraniczne okręgi zostały przemianowane na fronty.

Na dzień 22 czerwca, nie było w miejscu pokazanym na mapie 20 i 21 armii. Gdzie były te armie?

- 20A w Moskiewskim OW - 23 czerwca znaczna część jej sił została sprawanie zapakowana do pociągów i wysłana w kierunku walk. W skład 20 Armii wchodziła także 18 Dywizja Strzelecka. Według oficjalnej historii "kilka pułków" tej dywizji znajdowało się już 22 czerwca "na granicy" - niestety nie udało mi się ustalić gdzie. reszta sił 18 DS "w drodze" http://www.rkka.ru/handbook/reg/18sd39.htm

- Gdzie znajdowała się 21 Armia? Tego nie wiadomo. 13 maja zapadła decyzja o jej przesunięciu na zachód. Gdzie była 22 czerwca? Gdzieś "w transporcie".

22 czerwca. Armie zajmowały pewien obszar, na mapie numery nie pokazują całego położania armii (szerokość wzdłuż frontu, głębokość). Natomiast po ataku niemieckim wydarzyło się coś zadziwiającego. Główne siły uderzeniowe Armii - Korpusy Zmotoryzowane, na podstawie dokumentów z rozkazami (słynne "Czerwone Koperty") rozpoczęły koncentracje niemal dokładnie w miejscach wskazanych na powyższej mapie.

Mapa Żukowa

 

To nie mapa. To dowcip. Wystarczy na nią spojrzeć i już dokładnie widać jaka była sytuacja w pierwszych godzinach wojny...

Mapa - Przygotowania faszystowskich Niemiec do agresji na ZSSR, zakryta pudałkiem zapałek

Mapy rozmieszczenia wojsk według rkka.ru

 

Zestaw map umieszczony na serwerze rkka.ru

Mapa Nadbałtyckiego OW (Frontu Północno-Zachodniego)

Mapa Zachodniego OW (Frontu Zachodniego)

Mapa Specjalnego Kijowskiego OW (Front Południowo-Zachodniego)

Bardzo dokładne umieszczenie poszczególnych dywizji, korpusów i armii. Mają jednak kilka wad i przekłamań.

1. Według opisu wszystkie te mapy podają położanie wojsk Okręgów Wojskowych według stanu na wieczór 21 czerwca. Wieczorem 21 czerwca nie istniały już okręgi wojskowe. Tego dnia zostały one przemianowane na FRONTY (stąd "nowa numeracja" dyrektyw).

2. Zastosowano rózne oznaczenie "powierzchniowe" oddziałów niemieckich i radzieckich. Prowadzi to do błędnych wyobrażeń na temat wielkości sił niemieckich.

3. Podane są oficjalne miejsca dowództw odziałów. W szczególności korpusy strzeleckie (31,36,37,55,49 KS) na froncie południowo-zachodnim już w dniach 17-18 czerwca rozpoczeły marsz ku granicy.

4. Każda dywizja, każdy korpus narysowany jest tak samo, niezależnie od tego czy w korpusie było 250 czy 1000 czołgów. W ten sposób nie widać gdzie faktycznie gromadziły się siły radzieckie.