Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Mobilizacja

Mobilizacja w naszych czasach - to preludium wojny, a postanowienie rządu o jej przeprowadzeniu jest faktycznym wypowiedzeniem wojny. Można w rozmaity sposób starać się wojnę usprawiedliwić dyplomatycznie, publikując białe lub o innych kolorach księgi, układać wiele obiecujące manifesty i noty, ale rzeczywistość zawsze pozostaje konkretnymi faktem.

Mobilizacja - to wojna i innego znaczenia dla niej wymyślić nie można.

Borys Szaposznikow, Mózg Armii

Poprzednia strona: Marksizm
Następna strona: Mołotow, Wiaczesław