Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Narada dowództwa ACz - grudzień 1940

W dniach 23-31 grudnia 1940 roku odbyła się w Moskwie narada wyższego dowództwa Armii Czerwonej. W naradzie uczestniczyło dwustu kilkudziesięciu najważniejszych dowódców radzieckich oraz Józef Stalin.

W ramach narady zostały wygłoszone między innymi nastepujące referaty:

Cele i zadania przygotowania bojowego wojsk lądowych, wojsk lotniczych i opecyjnego przygotowania wyższych kadr dowódczych. Referat szefa Sztabu generalnego gen. K.A. Miereckowa.

Charakter współczesnej operacji zaczepnej. Referat dowódcy Kijowskiego Specjalnego OW gen. G. K. Żukowa. (referaty o tym samym tytule opracowywali także G.M Sztern, M.G. Jefriemow, M.P. Kriponos, P.S. Klenow. Łącznie powstało 5 niezależnych referatów)

Siły powietrzne w operacji zaczepnej i w walce o panowanie w powietrzu. Referat szefa Głównego Zarządu Wojsk Lotniczych gen. P.W. Ryczagowa

Charakter współczesnej operacji obronnej. Referat dowódcy Moskiewskiego OW gen. armii I.W. Tiuleniewa.

Wykorzystanie formacji zmechanizowanych we współczesnej operacji zaczepnej i wprowadzenie korpusu zmechanizowanego w przełamanie. Referat dowódcy Zachodniego Specjalnego OW generała-pułkownika wojsk pancernych D.G. Pawłowa.

Walka dywizji piechoty w ataku i obronie. Referat generała-lejtnanta, generała-inspektora piechoty A. K. Smirnowa

Wymienione powyżej referaty zostały wydane w języku polskim w ksiażkach: Armia Czerwona w przededniu najcięższej próby i Armia Czerwona w latach 1940-1941

Narada zakończyła się 31 grudnia 1940 roku. Około 50 najwyższych dowódców pozostało w Moskwie i w dniach 2-6 stycznia 1941 roku oraz 8-11 stycznia 1941 roku odbyły się gry strategiczno-operacyjne. W ramach tych gier ćwiczono odpowiednio atak na Prusy Wschodnie oraz na III Rzeszę "z linii rz. Dunajca i rz. Wisły"

zobacz także:

Referat Żukowa

Gra operacyjno-strategiczna. 2-6 stycznia 1941

Gra operacyjno-strategiczna. 8-11 stycznia 1941


Poprzednia strona: N-O
Następna strona: NIEMIECKO-RADZIECKI UKŁAD O PRZYJAŹNI