Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

NKWD

Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR (ros. НКВД - Народный комиссариат внутренних дел - [Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł] ) – centralny organ państwowy prowadzący działalność w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, wywiadu i kontrwywiadu i nadzorujący lokalne instytucje rządowe, istniejący w Związku Radzieckim w latach 1934–1946, następnie przemianowany na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR. NKWD było głównym narzędziem w rękach władz radzieckich którym posłużono się do ogromnych represji wobec własnych obywateli w i poza granicami byłego ZSRR a także masowych deportacji różnych narodowości.

W ramach NKWD istniały także siły zbrojne różnego rodzaju:

- Wojska ochrony pogranicza.

- Siły operacyjne NKWD.

Na wyposażeniu NKWD były: czołgi, haubice, pociagi pancerne i samoloty desantowe. Łączna liczebnośc ponad 250 000. Siły te NIE BYŁY wliczane do Armii i ujmowane w statystykach komunistycznych.

[więcej na wikipedii]


Poprzednia strona: NIEMIECKO-RADZIECKI UKŁAD O PRZYJAŹNI
Następna strona: Ofiara