Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Osoawiachim

Masową pracę w zakresie przysposobienia obronnego zajmował się Osoawiachim. Do 1 stycznia 1941 roku w szeregach Osoawiachimu znajdowało się ponad 13 milionów członków; rokrocznie dziesiątki tysięcy entuzjastów lotnictwa, spadochroniarstwa, strzelectwa, techniki lotniczej zdobywały wiedzę specjalistyczną w ponad 300 aeroklubach i klubach motorowych, w szkołach przysposobienia lotniczego i klubach szybowcowych.

Gieorgij Żukow, Wspomnienia i Refleksje


Poprzednia strona: Ofiara
Następna strona: P-R