Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Ostatnio kupione

Czyli co ostatnio kupiłem :)

listopad 2008- kwiecień 2009 (różne źródła)

 Władimir A.Niewieżyn - "Tajne plany Stalina. Propaganda sowiecka w przededniu wojny z Trzecią Rzeszą 1939-1941"

Mark Sołonin -"23 czerwca 1941. Dzień M"

Wiktor Suworow - "Ostatnia Defilada"

S.Uszakow  -"LOTNICY DALEKIEGO ZASIEGU"

"Historia drugiej wojny światowej 1939-1945". 12 tomowe opracownie komunistyczne z 1975 roku - tomy 1,2 4.

Mapy niemieckie - kilkanaście sztuk w małej skali -1:14 000 000, 1:8 500 000, 1:5 000 000, 1:2 000 000, 1: 500 000 (Europa 1939-1943, Granica III Rzesza- ZSRR, Generalna Gubernia).

Mapy radzieckie - w dużej skali.

   1:100 000 - Bielany (częściowo Warszawa i tereny na zachód od niej). Mapa z listopada 1940.

   1:25 000 - Laszki. Bardzo dokładna mapa terenów pomiędzy Jarosławiem a Lubaczowem (w 1941 roku jedne z najbardziej wysuniętych na zachód terytorium sowieckie). Mapa z 1943 roku (na podstawie mapy z 1941 roku)

 

lipiec-październik 2008 (różne źródła)

 Jan Rożański - "Fall Barbarossa" - Tragiczna Karta Przemyśla

Constantine Pleshakow (Konstantin Pleszakow, chyba) - Szaleństwo Stalina. Pierwsze 10 dni wojny na froncie wschodnim.

Andrzej Rzepniewski - Agresja hitlerowska na ZSSR (wydanie 1966) 

Józef Stalin - O Wielkiej Wojnie Narodowej Związku Radzieckiego 

Dwie oryginalne "gadzinówki" - Goniec Krakowski z 24 czerwca 1941r i z 1 lipca 1941 roku.

Kilka ciekawych map niemieckich z lat 1940-1944 obejmujących teren w 1941 przygraniczny.

Całość czeka na opracowanie

czerwiec 2008 (różne źródła)

Dwie mapy niemieckie ZSSR z 1941 roku. Bardzo ciekawe i ładne.

Krach Blietzkriegu - Anfiłow

Linia Maginota - nie przejdzie nikt.

Wermacht - 1933-1939

Notatki dowódcy frontu - Iwan Koniew

kwiecień-maj 2008 (allegro.pl)

Generał L. M. Popiel - Trudne dni (Wspomnienia Komisarza 8 Korpusu Zmechanizowanego)

D. Wołkogonow - Wojna psychologiczna - ( 1986r. ) (stek kłamstw w wykonaniu Wołkogonowa - tego samego, który napisał "obiektywną" biografie Stalina na podstawie tajnych archiwów)

F Halder Dziennik wojenny, tom III Werhmacht (opis początkowego okresu Barbarossy w prywatnym dzienniku Szefa Sztabu OKH).

ZWYCIĘSKIM KURSEM. Nikołaj Kuzniecow. (Admirał floty wspomina - brak ochrony wysuniętych baz Lipawy i Odessy - nikt nie spodziewał się konieczności ich obrony. Zaczepne manewry floty)

 

26 luty 2008 (allegro.pl)

DOWODZENIE LOTNICTWEM RADZIECKIM W DRUGIEJ WOJNIE WOJNIE ŚWIATOWEJ - Michaił Kożewnikow ( BWW ), Wyd. MON Warszawa 1981

PÓŁ WIEKU W MUNDURZE - Kiryłł Miereckow ( BWW ), Wydawnictwo MON 1971

SZTAB GENERALNY W LATACH WOJNY - S. Sztemienko ( BWW ),Wydawnictwo MON 1969

LATA WOJNY - Andriej Greczko - seria BWW, Wyd. MON Warszawa 1978,

 

17 stycznia 2008 (allegro.pl)

BIAŁE PLAMY, ZSSR-Niemcy, 1939-1941

15 stycznia 2008 (inbook.pl)

22 czerwca 1941, czyli jak zaczęła się Wielka Wojna Ojczyźniana. Sołonin Mark Siemionow

Armia Czerwona w przededniu najcięższej próby

Armia Czerwona w latach 1940-1941

21 grudnia 2007 (allegro.pl)

Szybowce Transportowe. Tadeusz Królikiewicz

10 grudnia 2007 (allegro.pl)

TAKI BYŁ POCZĄTEK WOJNY - Iwan Bagramian

7 grudnia 2007 (allegro.pl)

JERZY ŁOJEK - AGRESJA 17 WRZEŚNIA 1939

ALEKSANDER WASILEWSKI - DZIEŁO CAŁEGO ŻYCIA

CHARCZENKO - BRYGADA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

5 grudnia 2007 (allegro.pl)

Wróg towarzysza Stalina - Eugeniusz Iwanicki

 


Poprzednia strona: Wydawnictwo Forteca
Następna strona: Dokumenty