Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Plan gry wojennej

Załącznik nr 1
ŚCIŚLE TAJNE
"ZATWIERDZAM"
LUDOWY KOMISARZ
OBRONY ZSRR
Marszałek Związku Sowieckiego
([S.K.] Timoszenko)
11 października 1940 roku.
DWUSTRONNA
operacyjno-strategiczna gra na mapach
pod kierunkiem ludowego komisarza obrony ZSSR

TEMAT: ,,Operacja zaczepna frontu z przełamaniem RU".

CELE ĆWICZEBNE:

1) Doskonalić wyższe dowództwo:

a) W organizacji i planowaniu operacji frontowej i armijnej, jej zabezpieczeniu bojowym i materiałowym na całej głębokości.

b) W kierowaniu operacją, organizacją i zabezpieczeniem współdziałania sił zbrojnych i rodzajów wojsk w zarządzaniu zapleczem.

2) Przerobić i opanować podstawy współczesnej operacji zaczepnej frontu i armii, a zwłaszcza:

a) Organizację i metody przełamania RU z pokonaniem silnie rozwiniętych w głąb zapór.

b) Forsowanie dużej przeszkody wodnej.

c) Organizację i przeprowadzenie operacji przeciwko desantowi w celu niedopuszczenia do wysadzenia desantu morskiego i powietrznego.

d) Organizację i zabezpieczenie wysadzenia dużego desantu powietrznego.

e) Wprowadzenie w przełamanie grup konno-zmechanizowanych.

f) Współdziałanie z flotą morską.

3. Przestudiować Nadbałtycki teatr działań wojennych i Prusy Wschodnie

4. Zapoznać się z podstawami operacji obronnej, a w szczególności z organizacją i metodami obrony RU.

 

METODA PRZEPROWADZENIA: Dwustronna, dwustopniowa gra.

SKŁAD STRON:

Strona czerwona: 

a) Cztery  dowództwa (uprawlienija) armijne

b) 17 dowództw korpusów piechoty

c) 3 dowództwa korpusów zmechanizowanych

d) 51 [dowództw] dywizji piechoty 

e) 7 [dowództw] dywizji pancernych

f) 3 [dowództwa] dywizji zmechanizowanych 

g) 3[dowództwa] dywizji kawalerii

h) 15 [dowództw] brygad pancernych 

i) 20 [dowództw] pułków art[ylerii] OND

j) 2 [dowództwa] dywizjonów artylerii OND specjalnej mocy

k) 15 [dowództw] dywizji lotniczych (60 pułków lotniczych)

l) 5 [dowództw] dywizji lotniczych OND (20 pułków lotniczych)

m) 14 [dowództw]  batalionów pontonowych

n) 9[dowództw]  batalionów inżynieryjnych

o) 2 [dowództwa] brygad powietrznodesantowych

p) 1 [dowództwo] korpusu kawalerii.

 

Strona niebieska:

a) 3  dowództwa  armijne

b) 17 dowództw korpusów piechoty

c) 1 dowództwo korpusu panc[ernego]

d) 1 [dowództwo] dywizji kaw[alerii]

e) 1 [dowództwo] dywizji lekkiej

f) 30 [dowództw] d[ywizji] p[iechoty]

g) 6 [dowództw] brygad panc[ernych]

h)  9 [dowództw] pułków artylerii OND

i) 50 [dowództw] pułków lotniczych

j) Garnizony R[ejonów] U[mocnionych]

RGWA, f. 37977, op. 5 d.564, l.2-3 

 Na podstawie: Armia Czerwona w latach 1940-1941

 uwagi: strona niebieska - Niemcy, strona czerwona - ZSRR

 


Poprzednia strona: Decyzja Katyńska
Następna strona: Komunikat TASS - 13 czerwca 1941