Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

pododdziały spadochronowe

15 czerwca otrzymaliśmy rozkaz, by z dniem 17 czerwca rozpocząć wysuwanie ku granicy wszystkich pięciu korpusów piechoty drugiego rzutu. U nas wszystko było do tego przygotowane. [..] Teraz pozostało tylko dać rozkaz wykonawcom. Niezwłocznie to uczyniliśmy.
[..]
Gdy tylko wytyczne w sprawie wysunięcia korpusów ku granicy dotarły do wykonawców, posypały się zapytania i prośby.
Pierwszy zatelefonował do Purkajewa dowódca 55 korpusu piechoty. Zapytywał on: - Co zrobić z pododdziałami, które znajdują się w obozach na szkoleniu spadochronowym, i czy wysyłać tam, jak przewiduje plan, jeszcze trzy bataliony?

IWAN BAGRAMIAN, Taki był początek wojny

zobacz także: Korpusy powietrzno-desantowe


Poprzednia strona: Podkułacznik
Następna strona: pokojowy twórczy trud