Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

pokojowy twórczy trud

Słabym punktem wszystkich wojsk naziemnych Okręgu Kijowskiego były środki transportowe. Dysponowano nie więcej niż 25-30 procentami niezbędnej liczby samochodów i ciągników. Brakowało ich nawet w dywizjach znajdujących się na granicy. W przytłaczajcej większości korpusów zmechanizowanych piechota, uważana za zmotoryzowaną, mogła poruszać się tylko marszem pieszym, a znaczna część artylerii dywizyjnej i korpuśnej była unieruchomiona z powodu braków środków transportowych.

Tłumaczyło się to w sposób bardzo prosty. Związek Radzicki nie był jeszcze na tyle bogatym krajem, by w pełni zaopatrzyć szybko rozwijającą sie armie w samochody i cięgniki. Uważano, że oddziały otrzymają je zaraz w pierwszych dniach mobilizacji. Każda dywizaja wiedziała, skąd, z jakich przedsiębiorstw i instytucji miał nadejść ten sprzęt.

Iwan Bagramian, Taki był początek wojny