Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Powieści wojenne

Istnieją książki, które nie mogą być traktowane jako dokument a jednak mimo wszystko dużo mówią o wydarzaniach nas interesujacych.

Powieści wojenne - często oddają poglądy jakie panowały w czasie walk i sposób rozumowania bohaterów.  Dla mnie szczególnym doświadczeniem było czytania jak w powieści Aleksandra Beka towarzysz Momysz-Uły (dowódca batalionu) uzasadnia rozstrzeliwanie swoich żołnierzy...

Należy pamiętać, że powieści są często zafałszowane i służą celom propagandowym!!


Poprzednia strona: Jastrzębie Stalina
Następna strona: Szosa Wołokołamska, Aleksander Bek