Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Rozkaz nr 120

Rozkaz Ludowego Komisarza Obrony Timoszeniki nr 120 z 1940 roku.

Idea rozkazu spowadzała się do hasła "Szkolić żołnierzy tylko w tym co jest faktycznie potrzebne na wojnie". W czasie narady dowództwa Armii Czerwonej w grudniu 1940 roku niemal każdy dyskutujący odnosił sie do tego jak podległe mu wojska realizują rozkaz nr 120.

Niestety autorzy opracowania poświęconego naradzie nie uznali za stosowne umieścić pełnej treści rozkazu jako wstępu, ograniczając się do krótkiej wzmianki o nim.

Ważną rolę w przebudowie systemu przygotowania wojsk odegrał rozkaz ludowego komisarza obrony Nr 120 z 16 maja 1940 r. O bojowym i politycznym przygotowaniu wojsk na okres letni 1940 roku szkolnego. Główna myśl tego rozkazu sprowadzała sie do uczenia tego, co potrzebne na wojnie. W związku z tym rozkazem w okręgach wojskowych przeprowadzono inspekcje szkoleniowe, przeglądy, gry wojenne, ćwiczenia dowódczo sztbowe pod bezpośrednim kierownictwem ludowego komisarza obrony i szfa Sztabu Generalnego

Armia Czerwona w przededniu najcięższej próby

Na podstawie tego rozkazu w Odesskim OW szkolono wojska między innymi w atakowaniu schronów bojowych i w forsowaniu przeszkód rzecznych, "[..] biorąc pod uwagę, ze mamy takie rzeki jak Dunaj, Prut i cały szereg innych przeszkód rzecznych"


Poprzednia strona: RONA
Następna strona: S-T