Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Słonina

 Aprowizacja. Żadnych kuchni z sobą w przełamanie nie zabierać. Mowa była o koncentratach, ja zaproponowałbym zamiast koncentratów dla wojsk pancernych idących w przełamanie, mieć z sobą słoninę na cały czas operacji. To pewniejsze, dlatego że każdy czołgista szykować obiadu, znajdując się na głębokości operacujnej przeciwnika, nie będzie miał czasu.

Wypowiedź generała-lejtnanta wojsk pancernych, szefa Głównego Zarządu Wojsk Pancernych Armii Czerwonej,  J.N. Fiodorenki.

Dyskusja nad referatem generała-pułkownika D.G. Pawłowa "Wykorzystanie formacji zmechanizowanych we współczesnej operacji zaczepnej i wprowadzenie korpusu zmechanizowanego w przełamanie" 

Narada wojenna dowództwa Armii Czerwonej, grudzień 1940 r.  

 

Taurogach znaleziono niezwykle duże zapasy środków żywnościowych (organizacja wywozu), np. 40 000 t smalcu, 20 000 t słoniny, bardzo duże zapasy mięsa i białej blachy na puszki do konserw. Żywe świnie. Trzeba przekazać sekretarzowi stanu Backemu.
Także w Kownie wielkie składy środków żywnościowych i zakłady przetwórcze przemysłu prywatnego dostały się w nasze ręce w stanie nienaruszonym

Franza Halder "Dziennik Wojenny".  Zapis z czerwca 1941 roku

 W 1941 roku miasteczko Taurogi leżało przy samej granicy ZSRR-III RZESZA


Poprzednia strona: Szaposznikow, Borys
Następna strona: Socjalizm