Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Umocnienia Czechosłowackie - Ropiki i K-S 5

Ponieważ pojawiły się nowe galerię zdjęć dotyczące fortyfikacji Czechosłowackich wokół Ziemi Kłodzkiej postanowiłem zgrupować je wszystkie w jednym temacie z niewilkim opisem:

Mam nadzieję, że liczba galerii będzie systematycznie wzrastać :)

Schron Ciężki R-S 74

na przełęczy ponad Barosowicami w Górach Orlickich: R-S 74 "Na Holem"

Grupa Warowna Hanicka:

Grupa warowna Hanicka

Schron Ciężki K-S 5:

Blokujący dolinę Morawy: K-S 5 "U Potoka"

Schrony Lekkie "Ropiki" na grzbiecie Susiny

Ropiki na Susinie

 

W celu porównania

Linia Mołotowa

Linia Mołotowa - Brusno i Podemszczyzna