Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Wielka Czystka

Wymordowanie w latach 1937-1938 około 40 tysięcy "wyższych dowódców" (tzn. oficetów) Armii Czerwonej. W oficjalnej bibliografi komunistycznej powstałej pod wpływem tajnego referatu Chruszczowa wygłoszonego na XX zjeździe KPZR była to główna przyczyna porażek Armii Czerwonej.

Z poglądem tym nie zgadza sie Wiktor Suworow w książce Oczyszczenie. Suworow twierdzi, że liczba zamordowanych oficerów była mniejsza, ponadto znaczna ich część nie była dowódcami liniowymi tylko np. komisarzami wojskowymi lub oficerami NKWD. Co więcej znaczna część dowódców przedstawianych jako "doświadczeni i zdolni" miała ograniczone umiejętności wojskowe, a ich doświadczenie  ograniczało się do przegranej wojny z Polską i ludobójczych akcji przeciwko własnej ludności cywilnej (patrz: Kat,Wielki głód)

 


Poprzednia strona: Wiaźma
Następna strona: Wielka Encyklopedia Sowiecka