Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Wybór

Kolejna część przygód Anastazji Strzeleckiej. Obiektywnie słabe. Subiektywnie - niektóre cytaty ponownie są wspaniałe...

Oceniono wypracowania na temat „Jak podporządkować sobie sto milionów wolnych obywateli”. Referuje Chołowanow. Pięciuset dwudziestu trzech autorów i autorek poradziło sobie z tematem. Wypracowanie po raz kolejny wykazało systematyczny wzrost poziomu... Zgłoszono wiele interesujących inicjatyw, które zostaną wprowadzone w życie.
- Jaki pomysł uznaliście za najciekawszy?- Ten jest najbardziej oryginalny... Stalin otwiera zeszyt, czyta.
Stalin podziela wnioski komisji. Wszystkie wypracowania są dobre i bardzo dobre, to zaś zdecydowanie przewyższa pozostałe. Zaczyna się od zakwestionowania tematu: dlaczego rozważamy podporządkowanie stu milionów? Dlaczego nie dwustu? Albo czterystu? I stawia wniosek: „Podporządkować należy wszystkich”. A dalej następują rzeczowe propozycje, jak to uczynić.
- Sama to wymyśliła?
- Sama, towarzyszu Stalin.
Suworow, Wybór

 


Poprzednia strona: Kontrola
Następna strona: Złoty Eszelon