Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Zdjęcia archiwalne - Przemyśl

Poniższe zdjęcia stanowią dodatkowy materiał źródłowy dotyczący współpracy pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Radzieckim. Jest to ilustracja zagadnienia wzmiankowanego w artykule: Zespół stacji przeładunkowych Przemyśl 

Opis obrazu: Przeładunek radzieckiej ropy na dworcu w Przemyślu.
Data: 1940/07

http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/30329

Opis obrazu: Rampa do rozładunku drewna.
Data wydarzenia: 1940/07
Miejsce: Przemyśl

Opis obrazu: Rampy przeładunkowe na dworcu.
Data wydarzenia: 1940/06
Miejsce: Przemyśl


Opis obrazu: Przybycie radzieckiego pociągu z naftą na dworzec.
Data wydarzenia: 1940/06
Miejsce: Przemyśl

Opis obrazu: Przeładunek zboża.
Data wydarzenia: 1940/08
Miejsce: Przemyśl

Opis obrazu: Radzieckie cysterny wiozące ropę do Niemiec.
Data wydarzenia: 1940/02
Miejsce: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Opis obrazu: Radzieckie cysterny wiozące ropę do Niemiec.
Data wydarzenia: 1940/02
Miejsce: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Opis obrazu: Załadunek ropy do cystern.
Data wydarzenia: 1940/08
Miejsce: