Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Zespół stacji przeładunkowych Przemyśl

Chciałbym zaproponować Wam następujący projek badawczy: "Rozwój stacji przeładunkowych w Przemyślu i okolicach w latach 1939-1941".

Zapraszam wszyskich chętnych do współpracy w ramach tego projektu. Szczególne zaproszenie kieruje do osób:

- zainteresowanych historią koleji na ziemiach polskich.

- zainteresowanych historią Przemyśla i okolic.

Wprowadzenie:

 

23 sierpnia 1939 roku - został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow

28 września 1939 roku - został podpisany traktat o przyjaźni pomiędzy ZSSR i III Rzeszą

11 luty 1940 roku - zostało podpisane porozumienie handlowe pomiędzy ZSRR i III Rzeszą

W porozumieniu tym Związek Radziecki zobowiązał się dostarczyć Niemcom w ciągu roku między innymi:

1.000.000 ton traw pastewnych i roślin strączkowych.
900.000 ton ropy naftowej.
100.000 ton bawełny.
500.000 ton fosforanów.
100.000 ton rudy chromu.
500.000 ton rudy żelaza.
300.000 ton złomu żelaznego i żeliwa.

Łącznie ponad 3 miliony ton.

W zamian ZSRR powinien otrzymać: "towary przemysłowe, technologię przemysłową i urządzenia [sprzęt] oraz materiały wojenne. [..]."

Pytanie brzmi: w jaki sposób zamierzano dostarczyć wymienione surowce i produkty? Koleje radzieckie i niemieckie miały różny rozstaw szyn. Potrzebne były stacje przeładunkowe.

Już miesiąc po podpisaniu porozumienia handlowego wywiad brytyjski i amerykański otrzymały to oto zdjęcie:

Przeładunek ropy naftowej w Przemyślu

Więcej zdjęć - linki do archiwów zewnętrznych

Zdjęcie przedstawia przepompowywanie ropy z cystern radzieckich (szerokotorowych, po lewej stronie) do cystern niemieckich (normalnotorowych, po prawej stronie). Zostało podpisane "Przemyśl" i wprowadzone do amerykańskiego archiwum z datą 11 marca 1940.

Oznacza to, że najpóźniej do marca 1940 roku został doprowadzony do Przemyśla (lub okolic) szeroki tor oraz powstała infrastruktura służąca do przepompowywania ropy (pompy, węże).

Projekt - ustalenia i pytania:

Oto co udało mi się do tej pory ustalić:

Mapa niemiecka z 1940 roku (na podstawie wcześniejszych map polskich, bez aktualizacji terenu:

mapa przemyśl 1940

Radziecka mapa sztabowa z lat 80 tych XX wieku:

mapa radziecka lata 80 te XX wieku

Na mapie powyższej zaznaczyłem obiekty. których zostały dobudowane pomiędzy 1939 rokiem a 1989. Interesuje mnie bardzo KIEDY który obiekt został wybudowany.

1. Stacja Żurawica.

Tu sprawa jest stosunkowo najprostsza: przyjmuje się, że stację rozbudowali Niemcy w 1941 roku w ramach przygotowań do operacji Barbarossa. Ciekawostką jest szerokotorowa bocznica, która mogła powstać później (oznaczona 1B)

2. Bocznica do Chałupek Medyckich

Bocznica składa się z 2 torów: "zwykłego" i "szerokiego". Na końcu bocznicy znajduje się znak oznaczający "zbiornik paliwa". W Chałupkach Medyckich znajduje się aktualnie "Terminal Przeładunkowy Surowców Chemicznych". W 2002 roku wybuchł tam pożar który zagroził eksplozją 5 cystern z ropą - stąd wiem, że surowce chemiczne w tym przypadku oznaczają ropę.

3. Stacja przeładunkowa w Medyce.

Znajdują się na niej urządzenia do przeładunku rudy żelaza, a także hale "rozmrażalni rudy"

4. Bocznica do Krównik

Podobnie jak w Chałupkach Medyckich - 1 tor szeroki, 1 tor normalny. Obiekt był wykorzystywany przez Wojsko Polskie.

5. Szerokotorowa linia kolejowa do Żurawicy i most na Sanie

Most pozwala na ominięcie centrum Przemyśla.

Zapraszam do udziału w projekcie:

Interesuje mnie kiedy powstały wymienione obiekty i ich historia

http://www.suworow.pl/forum/viewforum.php?f=18