Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę? Wiele osób, wśród nich Wiktor Suworow uważa, że TAK. Zapoznaj się z argumentami, które świadczą o sowieckich przygotowniach do ataku!

Żołnierze Wyklęci

http://www.lastsoldiers.pl/ 

25 maja 2009 roku, o godzinie 21.30, dokładnie w rocznicę rozstrzelania rotmistrza Pileckiego, w kilkunastu miastach Europy odbędzie się jednocześnie projekcja filmu "Nazwijmy ich po imieniu.." .

W projekcie chęć udziału wyrazili przedstawiciele Wrocławia, Krakowa, Szczecina, Radomia, Londynu, Berlina, Wilna, Bukaresztu, Sofii, Goerlitz oraz Warszawy.

W Warszawie  projekcja filmu odbędzie się na murze zakładu karnego przy ul. Rakowieckiej. Równolegle będzie miał miejsce przekaz dla więźniów w samym zakładzie karnym. Zostanie też otwarta wystawa zdjęć rotmistrza Pileckiego dla więźniów. Po projekcji filmu, w warszawskiej SGH planowany jest okolicznościowy koncert, projekcja filmu dokumentalnego dot. rotmistrza Pileckiego oraz odczytanie fragment ‚Pana Cogito’ Zbigniewa Herberta.

W Berlinie film zostanie zaprezentowany w Szkole Języka Polskiego PSP Sprachpunkt na Lausitzer Str.13.

Żołnierze Wyklęci

 

‘NAZWIJMY ICH PO IMIENIU….’ to slowa Herberta, ktore sa wezwaniem do upamietnienia ofiar totalitaryzmu.

O kim bedzie ta projekcja?

1) Rtm. Witold Pilecki


Walczy z nawałą bolszewicką w 1920 roku i w kampanii wrześniowej przeciwko Niemcom. Organizuje konspirację. Daje się uwięzić w Oświęcimiu, gdzie organizuje ruch oporu i przygotowuje plany uwolnienia więźniów. Ucieka i informuje świat o Holocauście. Walczy w Powstaniu Warszawskim. Dostaje się do niewoli, a po kapitulacji Rzeszy do II Korpusu we Włoszech. Jesienią 1945 roku wraca do kraju i organizuje wywiad w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Zbiera informacje o systemie represji, aresztowany 8 maja 1947, skazany na śmierć zostaje rozstrzelany 25 maja 1948 o godzinie 21.30.

2) Wilm Hosenfeld

Oficer niemiecki poznaje w 1939 roku jak naprawdę wygląda okupacja, następnie czym jest Holocaust. Widzi zagładę Getta. Z narażeniem życia ratuje wielu Polaków i Żydów, w tym Władysława Szpilmana. Pisze: „Staram się ratować każdego”. W 1945 roku dostaje się do niewoli sowieckiej. Mimo starań nie zostaje zwolniony. Dla Sowietów jest zbrodniarzem. Umiera 13 sierpnia 1952 w obozie pod Stalingradem.

3) Raoul Wallenberg

Szwedzki arystokrata. W lipcu 1944 roku zostaje wysłany na Węgry jako sekretarz ambasady Szwecji z misją od Czerwonego Krzyża i Światowej Rady Żydów by ratować Żydów przed Holocaustem. Informuje aliantów o dyslokacji wojsk niemieckich na Bałkanach, ratuje ok. 15 tys. ludzi, tworząc eksterytorialne, szwedzkie budynki dla Żydów. Zostaje aresztowany przez Sowietów 17 stycznia 1945 roku i słuch o nim ginie. Może został rozstrzelany 17 lipca 1947 roku a może jako więzień 040812 żył jeszcze w specjalnym obozie w latach sześćdziesiątych, Związkiem Sowieckim rządził Leonid Breżniew, oficer, który go aresztował.

4) Szmul Zygielbojm

Jest członkiem kierownictwa robotniczej partii żydowskiej Bund. Po 1939 roku organizuje ruch oporu. W 1940 roku przedostaje się na Zachód. Zostaje członkiem polskich władz na uchodźctwie. Bezskutecznie usiłuje uzyskać pomoc od aliantów dla ludności żydowskiej ginącej w holocauście. Po powstaniu w Getcie Warszawskim, w poczuci solidarności z walczącymi i w proteście wobec obojętności aliantów popełnia samobójstwo.

5) Juozas Lukša

Już w gimanzjum w 1940 roku przystąpił o konspiracji antysowieckiej. Został aresztowany ale uwolnił go wybuch wojny. W czasie okupacji niemieckiej działa w konspiracji w Kownie. Od początku drugiej okupacji sowieckiej organizuje ruch oporu. W 1946 idzie walczyć z bronią w ręku do partyzantki. W 1947 roku jako emisariusz przez Polskę i Skandynawię dostaje się do Londynu i Paryża. W 1950 roku wraca walczyć dalej. Ginie w walce w lesie jesienią 1951 (tam w lesie jest jego pomnik).

6) Toma Arnăuţoiu

Po ukończeniu szkoły oficerskiej walczy na froncie Zachodnim przeciw Niemcom, zostaje ranny. Wiosną 1949 roku organizuje oddział partyzancki w górach. Walczy razem z żoną, bratem i ojcem 9 lat. Zostaje aresztowany w 1958 roku i po roku śledztwa skazany na śmierć. Rozstrzelany 18 lipca 1959 roku o godzinie 21.15. Jego żona Maria Plop skazana na dożywocie, umiera w więzieniu. Ich dwuletnia córka Joanna zostaje oddana do domu dziecka i dowiaduje się kim jest w roku 1990.


7) Nikoła Petkow

Przywódca partii chłopskiej, przeciwnik sojuszu z III Rzeszą. Jego ojciec i brat zginęli w zamachach politycznych. W styczniu 1945 roku staje na czele legalnej opozycji antykomunistycznej. W październikowych wyborach 1946 roku, mimo licznych fałszerstw, wprowadza do parlamentu 99 posłów opozycyjnych. W parlamencie piętnuje terror komunistyczny. Zostaje aresztowany w parlamencie 5 czerwca 1947 roku i skazany na śmierć 16 sierpnia. Po uznaniu przez USA rządu komunistycznego zostaje powieszony powieszony 23 września 15 minut po północy.


Poprzednia strona: Podziękowania specjalne
Następna strona: Przemyśl i okolice